MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Historisch Belt-Schutsloot in beeld!

Nieuwsbericht

Historisch Belt-Schutsloot in beeld!

2/4/2014

Steden en dorpen zijn in de afgelopen eeuw in rap tempo veranderd. Ook Belt-Schutsloot is hieraan niet ontkomen. Vele eeuwen was het dorp alleen via het water bereikbaar; pas in 1909 kwam er een eenvoudig fietspad, dat vanaf Zwartsluis langs de Arembergergracht naar de Zandbelt liep. Vervolgens kwam er een pad dat vanaf de dam tussen Beukers en de Blauwe Hand naar de Schutsloot leidde. Het zou tot 1959 duren voordat Belt-Schutsloot met de buitenwereld werd verbonden door middel van een volwaardige weg.

Belt-Schutsloot in 60 oude prentbriefkaarten laat zien hoe Belt-Schutsloot er ongeveer vijftig jaar geleden uitzag. Aan de hand van de collectie kaarten – de vroegste dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw – wordt de lezer binnengevoerd in een wereld waar het vervoer nog grotendeels via het water ging en waar de kleinschalige landbouw nog de boventoon voerde. Beknopte bijschriften geven de benodigde achtergrondinformatie.
 
De volgorde van de beelden is zo gekozen, dat de publicatie gebruikt kan worden als een wandelgids. De tocht begint bij de dam van Beukers naar de Blauwe Hand en gaat verder van oost naar west langs de Schutsloot. De Arembergergracht (“de grachte”) en Zandbelt (“de vaste Belt”) komen ruimschoots aan bod. Na een korte blik op de Ronduite en de Blauwe Hand ligt het eindpunt weer bij de dam.
 
Gedetailleerde routetekeningen laten zien wáár precies de historische opnames gemaakt zijn, zodat de wandelaar met eigen ogen kan vaststellen dat Belt-Schutsloot, ondanks alle veranderingen, nog steeds een beeldschoon stuk van Overijssel is. Kijk hier voor meer informatie.

Locatie:Belt-Schutsloot