MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Hebben streektalen nog toekomst in Nederland?

Nieuwsbericht

Hebben streektalen nog toekomst in Nederland?

13/8/2015

We denken weleens dat alleen ouderen nog streektaal spreken, maar er zijn ook voorbeelden van jongeren die streektaal gebruiken. Op verzoek van de IJsselacademie deed student Meertaligheid, Daan Brandenburg, onderzoek naar streektaal in Steenwijk onder de jongeren zelf (12 tot 18 jaar). Hoe is hun houding ten opzichte van streektaal en wanneer gebruiken ze de streektaal?

Brandenburg concludeert dat de streektaal onder jongeren nog steeds wordt gebruikt. Het is wel opvallend te zien dat het streektaalgebruik van de jongeren meestal plaatsvindt in het contact met hun grootouders. Als het doorgeven van de taal voornamelijk van de grootouders moet komen, zal het gebruik van de streektaal blijven afnemen.

Jongeren die zelf de streektaal gebruiken, beoordelen deze positiever dan degenen die dat niet doen. Voor deze laatste groep heeft de streektaal en wat ouderwets en dom imago. Instituten die zich bezig houden met het Nedersaksisch, zouden manieren moeten vinden om kinderen meer in aanraking te brengen met de streektaal, waardoor een positievere houding zal ontstaan.

Meer lezen

De Engelstalige scriptie Steenwijk: Folk Perception and Regional Language of the Youth is te downloaden in de onderzoeksdatabase van de RUG.
Daarnaast is er ook een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het onderzoek beschikbaar.
Het online magazine 'Mijn Stad, Mijn Dorp', een uitgave van het Historisch Centrum Overijssel, publiceerde onlangs een artikel over het onderzoek.
RTV Oost besteedde ook aandacht aan het project. Kijk het filmpje terug (vanaf ongeveer 14 minuten).

Over het onderzoek

Daan Brandenburg, masterstudent Multilangualism, heeft een afstudeertraject (stage en scriptie) bij de IJsselacademie gedaan. Hij werkte er o.a. mee aan het woordenboek van Overijsselse dialecten. Voor zijn onderzoek richtte hij zich op streektaal in Steenwijk en met name op de jongeren. In zijn scriptie probeerde hij vast te stellen hoe de houding van deze jongeren is ten opzichte van de streektaal en in hoeverre ze deze in het dagelijks leven gebruikten.

Over de IJsselacademie

De IJsselacademie is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. De Academie stimuleert en begeleidt onderzoek van wetenschappers en van amateurs en organiseert educatieve projecten.nDe eindresultaten zullen door de IJsselacademie worden gebruikt om nieuw beleid te ontwikkelen om de streektaal te behouden, vervolgonderzoek in te zetten en aandacht voor de toekomst van de streektaal te vragen.

Trefwoorden:Streektaal, Nedersaksisch
Locatie:Steenwijk, Overijssel
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.