MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Zoutgeldregisters IJsselacademie

Collectie

Zoutgeldregisters IJsselacademie

Collectie:Zoutgeldregisters IJsselacademie
Collectietype:Document
Beschrijvingsvorm:Transcriptie
Collectiesoort:Register
Collectieinformatie:De zoutgeldregisters van 1694 vermelden de aanslag van alle huishoudens in Overijssel voor de consumptie van zout, gebaseerd op een inschatting van de welstand van de gebruiker. Daardoor leent deze belastingbron zich bij uitstek voor familieonderzoek en voor onderzoek naar de welstand van de toenmalige bevolking. Om het onderzoek te vergemakkelijken zijn alle kohieren door de IJsselacademie getranscribeerd.

Een uitgebreidere toelichting en een lijst met afkortingen zijn in de bijlagen 'Collectieinformatie' te vinden.
Collectieinformatiebijlage: Collectieinformatie Collectieinformatie
Creative commons licentie:
Gerelateerde bron:De bron van de transcriptie bevindt zich bij het Historisch Centrum Overijssel, toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges, inventarisnummers 2387-2392.
 
Zoeken binnen deze collectie.