MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Toen, op 16 mei...

Verhaal

De Leeuwarder Courant van 16 mei 1888 meldde:

De heer A. van Hattum te Utrecht is bekroond met den eersten prijs voor een ontwerp van een gemeentehuis te Ambt Hardenberg (Heemse). De bekroning heeft plaats gehad uit 80 ontwerpen, uit alle oorden van ons land, op eene uitgeschreven prijsvraag ingezonden. De heer Van Hattum is oud-leerling der Utrechtsche ambachtsschool en genoot zijne laatste bouwkundige opleiding van den heer E. Jelsma, directeur der school.

Een jaar later, in mei 1889, kon het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden. De kranten schreven: 'Het wordt algemeen geroemd als een fraai en doelmatig gebouw'.

Trefwoorden:Gemeentehuis, Ambt Hardenberg, Heemse, Architect, Bouwkundige
Personen:Van Hattum, Van Dijck, Bolks
Periode:1888-1890
Locatie:Hardenberg gemeente, Heemse