MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Zang- en muziekgroepen in Markelo

Verhaal

Zang- en muziekgroepen in Markelo

Voor zover bekend is Markelo’s Gemengd Koor de oudste zangvereniging van Markelo. Op woensdagavond 15 december 1919 vergaderden verscheidene dames en heren, belangstellenden in een op te richten zangvereniging. In deze bijeenkomst werd Markelo’s Gemengd Koor opgericht met aanvankelijk twintig leden. Het eerste bestuur bestond uit de dames: P.H.J. Gorter en A. Bruinsma en de heren: A.J Absil en J. Jalink. De contributie werd vastgesteld op ƒ 7 à 8 per jaar afhankelijk van het aantal toetredende leden. Er werd afgesproken dat getracht zou worden zo spoedig mogelijk een directeur te benoemen, zodat de repetities in januari een aanvang zouden kunnen nemen.

 

Beginjaren

Aangezien notulen over de beginjaren van het koor niet zijn te vinden is uit die jaren weinig over het koor bekend. Wel is bekend dat dokter Wanrooy zijn hart aan het koor had verpand. De eerste repetities werden vaak bij hem aan huis gehouden, vooral als daarbij, voor een operette, gedanst moest worden. De normale repetities werden in de beginjaren in hotel Wissink (De Zwaan) gehouden. Later werd gerepeteerd in de kokschole (huishoudschool). Tijdens de oorlog moest men zich wel eens behelpen in de lagere school.

Toneelstuk door MGK in 1949

Dirigenten

De eerste dirigent van MGK was de heer E.M.A. Krouwel uit Goor, die na acht jaren werd opgevolgd door de heer J. Schilder, onderwijzer aan de o.l. school. Deze laatste bleef niet lang want hij werd omstreeks 1929 opgevolgd door de heer A.J. Nijhuis uit Diepenheim. Deze laatste hield het heel wat langer uit en was dirigent tot…………….. Nijhuis was behalve dirigent van MGK, ook betrokken  bij de opleiding van tamboers bij de muziekvereniging de Fanfare. Globaal vanaf midden jaren vijftig tot de oprichting van de drumband in 1962 instrueerde hij de tamboers van de Fanfare. Deze lessen werden ’s Zaterdags gegeven bij De Haverkamp.

Het Markelo’s Gemengd Koor in 1934

Concoursen

Onder leiding van directeur Nijhuis werd in 1930 voor het eerst deelgenomen aan een concours. In Wijhe werd een  eerste prijs behaald met 304 punten. Enige jaren later (1934) werd weer deelgenomen aan een concours. In Jutphaas werd weer een eerste prijs behaald maar nu met 330 punten. Door dit resultaat promoveerde men naar de tweede afdeling.

Kinderkoor

Een belangrijke gebeurtenis in het bestaan van de vereniging was de oprichting van een kinderkoor in 1934. Maar liefst dertig kinderen meldden zich aan. Het koor groeide uit naar maar liefst 50 kinderen in 1949. Al na vier jaar werd de concoursgang gemaakt en met succes. In Eibergen behaalde het kinderkoor een fraaie eerste prijs met 314 punten.

Jubileum

In het najaar van 1949 werd het 30jarig jubileum gevierd met een groots opgezette revue, die als titel meekreeg “Kun je nog zingen, zing dan mee” Het zangspel was geschreven door Folkert Haanstra en op muziek gezet door Wim Dollekamp met balletten ven de heer H. Bron uit Hengelo. Het geheel stond o.l.v. de dirigent, de heer Nijhuis. De revue kreeg als thema de belevenissen van een Markelose familie in het jaar 2000.

MGK in 1949

Voorste rij zittend, Folkert Haanstra (secretaris), Dika Sanderman (penningmeester)  Gerrit Dollekamp (onder de molen, voorzitter), dirigent Nijhuis, Diepenheim, Dina Dollekamp-Kremers, Henkie Nijenhuis.

Markelo’s Gemengd Koor in 1956

Wo man singt da lässt dich ruhig nieder
Böse menschen haben keine lieder

(Goethe)

Auteur:Bertus Ensing (Stichting Heemkunde Markelo)
Trefwoorden:Zang, Muziek, Muziek Overijssel
Periode:1919-1956
Locatie:Markelo