MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De motorbolle

Verhaal

De motorbolle

Toen de stier op de boerderij werd vervangen door de kunstmatige inseminatie (KI) en de inseminator op z'n motor langs kwam om de koeien te inseminiteren.

DE MOTORBOLLE

Zoas altied as’t mooi weer was, zat Jan Hendrik boet’n op de baanke. Leun’n op zie’n stok, zo noe en dan ‘n stroale van zich of met’n, proem’n deed e nog altied, kekke noa ‘t verkear det een eindje veerder oaver de weg roaz’n. Met ziene zesennegentig joar was hij nog good bie, mear ‘t beenwaark wil neet zo good mear met. De kraante kanne nog leazen zoonder bril en op de boerderieje, den bin’nkort a wier oavergeet noar zienne kleinzunne, geet um nog niks mis.

Jan Hendrik weet ‘t nog as de dag van gister det de K.I. van de groond kwam. De tied van de motorbolle was an e brokk’n. Hij mut nog stilkes lach’n bie de gedachte oaver die verhalen van de eerste tied. “De koo steet in de schöppe en doar is ne spieker vuur de klere”. De leu most’n ears an de gedacht’n wen’n dat ze neet mear met de koo noar de bolle hoo’m te goan. Jan Hendrik weet ‘t nog good. De eerste bolle, Mina’s Joost 9, ston bie de KI vereniging in Almelo. Det ging een zetje good, mear hier kreeg’n ze het geveul det ze an de achterste memme lean. De boer’n hier veul wat vuur een eigen vereniging, ok Jan Hendrik was doar vuur. Op eigen beene stoan. Die vereniging kwam in Hoolt’n. De eerste bolle die ze ankocht’n het’n Koen. Jan Hendrik nemt nog ne nieje proeme tabak. Het smaakt um nog good. Op de weg toetert een melkauto. Doar steed ok al ne vrömden naam op. Iets met Freeslaand. ‘t Zal wal zo mut’n. Jan Hendrik stek ziene haand op, want de chauffeur is’n vriejer van ziene kleindochter.

Ziene gedacht’n goat terugge noar de begintied van de K.I. Noar det op eigen beene stoan. Later heffe wal is edach of het wal een juuste beslissing is ewes. As hij zeet welke bol’n as ze noe gebroekt en woar ze oaveral vandan komt, krigge wal is het geveul dat ‘t better ééne had kun’n blieven. Tegenswoordig mut alles groter wod’n.

Wat is ‘t er vulle veraandert in de loop der joaren. Op zied van ‘t hoes steet noe ne groot’n ligboxenstal. In ziene begintied melk’n ze twaalf beeste, noe stoat er roem negentig. Melk’n doot ze zelf ok al neet mear. Doar heb ze een soort electrische kearls vuur. Robots neumt ze die. Hij mut toogeev’n , de beeste brengt mear op as vroger. In ziene tied was veerdoezend liter per koo völle, noe proat ze al oaver acht- tot tiendoezend liter. Och hij veendt het wal good, het et’n en dreenk’n geet er wal umme duur. Toch zol hij ‘t neet an edurfd heb’n. Zie proat noe oaver ton’n en miljoen’n zoas ze vroger oaver een dubbeltje kuier’n. Hij weet zeker dat um vroger mear van de boerderieje heur’n as ziene kleinzunne straks. ‘t Zal wal zo mut’n.

Die oole tied
Dan goat ziene gedacht’n wier noar vroger. Hij betrapt zich erop dat e dit de leste tied wal vaker dut. Neet dat die oole tied noe zo good was, mear um daj neet better wist’n red’n ie oe der met. Zo was het ok in de begintied van de K.I.

Trefwoorden:Kunstmatige inseminatie, KI, Motorbolle
Periode:1960-1980