MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Kerkbrugje - Monumentale sloop

Verhaal

Monumentale sloop
Er is vrijwel geen pand te noemen dat nog door zoveel Zwollenaren wordt gemist als het Gouverneurshuis. Een indrukwekkend pand op een markant punt in de stad. Bedoeld als ambtswoning van de commissaris van de koningin in Overijssel, was het een zeer representatief gebouw. Zo had het een logeerkamer voor de koningin. Het Gouverneurshuis was in 1892 ontworpen door rijksbouwmeester J. van Lokhorst in neorenaissancestijl met neogotische elementen. Na de Tweede Wereldoorlog verloor het gebouw zijn oorspronkelijke functie. Het pand werd slecht onderhouden en kwam in februari 1985 in handen van een projectontwikkelaar. Hij wilde het huis slopen om op dezelfde plaats een appartementencomplex te bouwen. De sloopvergunning werd op 1 maart verleend. Omdat het Gouverneurshuis nog niet onder rijksbescherming viel was het vogelvrij. Voordat goed en wel was doorgedrongen dat het imposante huis voorgoed uit het stadsbeeld zou verdwijnen, waren de slopers al bezig. Er brak een storm van protest los onder de bevolking. De verantwoordelijk wethouder trad af. Het nieuwe appartementencomplex kwam er en kreeg de naam Genverberg. De sloop van het Gouverneurshuis betekende een omslag in het gemeentelijk monumentenbeleid. De belangstelling voor staaltjes van 19de eeuwse bouwkunst was gewekt. Maar het behoud van één van de mooiste voorbeelden daarvan was jammerlijk mislukt.

Monumental demolition
Few buildings are missed quite so much by the residents of Zwolle as the Gouverneurshuis. This impressive property stood at a prominent point in the city. Intended as the official residence of the Queen’s Commissioner in Overijssel, it was a building very well suited to its high function. It had a guest accommodation for the queen, for instance.  The Gouverneurshuis was designed in 1892 by Chief Government Architect of the Netherlands, J. van Lokhorst, in neo-Renaissance style with neo-Gothic elements. After World War II, the building lost its original function. The property was poorly maintained and fell into the hands of a project developer in February 1985. He wanted to demolish the house and erect an apartment complex on the site. The demolition permit was issued on 1 March. Because the Gouverneurshuis was not yet under a governmental preservation order it was free to be raised. The locals were barely even aware that the imposing house was to vanish forever from the cityscape when the wreckers already started work. Massive protests broke out among the locals. The councillor responsible stepped down. The apartment complex was completed and was named the Genverberg. The demolition of the Gouverneurshuis was a turning point in the council’s monuments policy. Interest in samples of 19th century architecture had been aroused. But preservation of one of the best examples had unfortunately failed.

Baudenkmal trifft Abrissbirne
Wenn es ein Gebäude gibt, das immer noch von vielen Zwoller Bürgern vermisst wird, dann ist es wohl das Gouverneurshuis. Ein beeindruckendes Bauwerk an einer markanten Stelle in der Stadt. Die ehemalige Amtswohnung des königlichen Kommissars für die Provinz Overijssel war ein sehr stattliches Gebäude. Das Haus hatte sogar ein eigenes Gästezimmer für die Königin. Entworfen wurde das Gouverneurshuis 1892 von Reichsbaumeister J. van Lokhorst im Neorenaissance-Stil mit neogotischen Elementen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor das Gebäude seine ursprüngliche Funktion. In stark verwahrlostem Zustand geriet es im Februar 1985 in den Besitz eines Projektentwicklers. Er wollte das Haus abreißen und an gleicher Stelle einen Komplex mit Eigentumswohnungen bauen. Die Abrissgenehmigung wurde am 1. März erteilt. Weil das Gouverneurshuis noch nicht unter Denkmalschutz gestellt wurde, war es vogelfrei. Und ehe es sich herumsprach, dass dieses imposante Haus für immer aus dem Stadtbild verschwinden würde, war die Abrissbirne auch schon am Werk. In der Bevölkerung löste dies einen Sturm an Protesten aus. Der verantwortliche Beigeordnete trat zurück. Der neue Wohnkomplex wurde gebaut und erhielt den Namen Genverberg. Immerhin führte der Abriss des Gouverneurshuis zu einem Umdenken in der kommunalen Denkmalschutzpolitik. Das Interesse für die Überbleibsel der Baukunst aus dem 19. Jahrhundert war geweckt. Schade nur, dass dieses Interesse für eines der schönsten Beispiele dieses Baustils zu spät kam.

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Locatie:Zwolle gemeente, NL, Zwolle, Kerkbrugje

Locatie op kaart