MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Grote Markt - Michaël, de beschermengel van Zwolle

Verhaal

Grote Markt - Michaël, de beschermengel van Zwolle

Michaël, de beschermengel van Zwolle
Wie goed om zich heen kijkt komt hem overal tegen: de aartsengel Michaël. Je herkent hem als gevleugeld persoon met een draak aan zijn voeten. Het is een symbolische voorstelling van het goede dat het kwade overwint. De kerkgemeenschap van Zwolle nam deze Michaël aan als beschermengel en vernoemde de parochiekerk naar hem. Ook het stadsbestuur koos hem als schutspatroon. In het zegel waarmee Zwolle zijn ‘handtekening’ onder documenten zette werd daarom de beeltenis van Sint Michaël opgenomen.

Bij de voormalige Buiten-Diezerpoort ging je onder een fraai beeld van de aartsengel de stad binnen. Zo was ook voor gasten meteen duidelijk onder wiens bescherming ze zich begaven. Hier op de Grote Markt komt Michaël liefst drie keer voor. Op het portaal van de Grote of St. Michaëlskerk kijkt een koperen Michaël van boven op ons neer. Het sterkst aanwezig is hij midden op het plein. In een modern jasje staat hij daar sinds 2010, opgetrokken uit opeengestapelde schijven glas. Het beeld is gemaakt door Herman Lamers.

Bij officiële gebeurtenissen is Michaël er ook steeds bij – de burgemeester van Zwolle draagt een beeltenis van de engel in zijn ambtsketen. Bij deze hemelse figuur hoort de kleur blauw. Daarom hebben het Zwolse stadswapen en de Zwolse vlag een wit kruis op blauwe achtergrond.

Michael, the guardian angel of Zwolle
For the more observant, you'll have noticed him everywhere – archangel Michael. He can be recognised as a winged person with a dragon at his feet. This is a symbolic representation of good conquering evil. The church community of Zwolle adopted Michael as its guardian angel and named the parish church after him. The city council also chose him as its patron saint. Saint Michael was thus incorporated in the seal that Zwolle uses as a ‘signature’ on official documents. At the former city gate Buiten-Diezerpoort, you’d enter the city under a handsome statue of the archangel. This was a clear signal to guests of the city who was protecting them during their visit. Michael is present at no less than three locations here at the Grote Markt. Above the porch of the Great or St. Michaels Church, a copper Michael watches all-comers from his lofty position. But his strongest presence is felt in the centre of the square. In a modern expression, he's stood there since 2010, erected using shards of glass stacked together. The statue was created by Herman Lamers. But Michael is always present at official events, too – the mayor of Zwolle wears an effigy of the angel in his livery collar. And such a heavenly figure is of course always associated with the colour blue. Which is why both the city crest and the flag of Zwolle feature a white cross with a blue background.

Michael, der Schutzengel von Zwolle
Wer sich gut umschaut, sieht ihn fast überall: den Erzengel Michael. Das geflügelte Wesen erscheint gewöhnlich mit einem Drachen zu den Füßen, um symbolisch darzustellen, dass das Gute über das Böse siegt. Die kirchliche Gemeinschaft von Zwolle erwählte diesen Michael seinerzeit zu ihrem Schutzengel und benannte die örtliche Pfarrkirche nach ihm. Auch der Magistrat der Stadt wählte den Erzengel zum Schutzpatron. In das Siegel, mit dem die Stadt Zwolle Dokumente signierte, wurde daher ein Bildnis von Sankt Michael aufgenommen. Am ehemaligen Stadttor Buiten-Diezerpoort ging man unter einem prächtigen Standbild des Erzengels hindurch in die Stadt. So war auch den Gästen sofort bewusst, unter wessen Schutz sie sich begaben. Hier am Grote Markt tritt Michael gleich dreimal in Erscheinung. Auf dem Kirchenportal der große oder St. Michaeliskirche blickt ein aus Kupfer gefertigter Michael auf uns herab. Besonders präsent ist er allerdings in der Mitte des Platzes. In modernem Gewand steht er dort seit 2010 als „gläserner Engel“. Die Skulptur aus aufeinandergestapelten Glasscheiben stammt von Herman Lamers. Auch bei offiziellen Anlässen ist Michael immer dabei. Der Bürgermeister von Zwolle trägt ein Bildnis des Engels in seiner Amtskette. Zu dieser himmlischen Figur gehört die Farbe blau. Darum haben das Stadtwappen und die Fahne von Zwolle ein weißes Kreuz auf blauem Grund.

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Locatie:Overijssel, NL, Zwolle, Grote Markt

Locatie op kaart