MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Grote Kerkplein - De Nieuwe Hanze

Verhaal

Grote Kerkplein - De Nieuwe Hanze

De Nieuwe Hanze
In 1980 vierde Zwolle zijn 750 jarig bestaan als stad. Het hele jaar door werden festiviteiten op touw gezet. Het stadsbestuur had aangegeven dat het iets blijvends aan de viering wilde overhouden. Men kwam op het briljante idee om de oude Hanzesteden voor een vergadering in Zwolle uit te nodigen. Het was meer dan 300 jaar geleden dat deze steden voor het laatst bijeen waren geweest. De reactie op de uitnodiging was boven verwachting: 45 steden kwamen naar Zwolle. Enkele dagen stond de stad in het teken van de Hanze. De aanwezige steden defileerden met praalwagens door de stad en in de IJsselhallen werd een Hanzemesse gehouden.

Op 23 augustus kwamen de steden bij elkaar in de oude schepenzaal van het Zwolse stadhuis. De bijeenkomst werd besloten met de ondertekening van een oprichtingsoorkonde van de Nieuwe Hanze. Prins Claus was daarbij aanwezig als eregast. De reünie van Hanzesteden was een gigantisch succes. Inmiddels hebben een kleine 200 Europese steden zich bij de Nieuwe Hanze aangesloten.

Jaarlijks worden in één van de steden de internationale Hanzedagen gehouden. De Nieuwe Hanze is uitgegroeid tot het grootste stedelijk netwerk ter wereld. Was Zwolle een tamelijk onbeduidende Hanzestad in het middeleeuwse Hanzeverbond, in de Nieuwe Hanze vervult het een vooraanstaande rol.

The Nieuwe Hanze
In 1980, Zwolle celebrated its 750th anniversary as a city. Festivities were organised throughout the year. The city council had indicated that it wanted to create something of lasting value from these celebrations. Someone came up with the brilliant idea of inviting all the former Hanseatic towns for a gathering in Zwolle. These towns hadn't met for 300 years. The reaction to this invitation exceeded all expectations: 45 towns descended upon Zwolle. For a few days, the entire city was infused with the Hanseatic flavour. The attending towns paraded with floats through the city, and a Hanseatic fair was held in the IJsselhallen event halls. On 23 August, the towns met together in the old Schepenzaal in Zwolle city hall. The meeting concluded with the signing of a founding charter for the Nieuwe Hanze. Prince Claus attended as guest of honour. The reunion of the Hanseatic towns was a massive success. Some 200 European towns have now joined the Nieuwe Hanze. Each year, one of those towns hosts the international Hanseatic festival. The Nieuwe Hanze has grown into the largest network of towns in the world. Whereas Zwolle was a relatively minor Hanseatic town in the medieval Hanseatic League, it now plays a leading role in the Nieuwe Hanze.

Die Neue Hanse
1980 feierte Zwolle sein 750-jähriges Stadtjubiläum. Ein Jahr lang wurde zünftig gefeiert. Und die Stadtväter äußerten den Wunsch, dass etwas von diesem Jubiläum für die Zukunft erhalten bleiben sollte. Also kam man auf die brillante Idee, die alten Hansestädte zu einer Versammlung in Zwolle einzuladen. Eine solche Versammlung dieser Städte hatte es zuletzt vor über 300 Jahren gegeben. Das Echo auf diese Einladung übertraf alle Erwartungen: 45 Städte kamen nach Zwolle. Einige Tage lang stand die Stadt ganz im Zeichen der Hanse. Die gastierenden Städte defilierten mit Prunkwagen durch die Stadt, und in den IJsselhallen fand eine Hansemesse statt. Am 23. August traten die Städte im alten Schöffensaal des Zwoller Rathauses zusammen. Die Versammlung wurde beschlossen mit der Unterzeichnung einer Gründungsurkunde für die Neue Hanse. Prinz Claus war als Ehrengast dabei. Das Treffen der Hansestädte nach so langer Zeit war ein Riesenerfolg. Inzwischen haben sich an die 200 europäische Städte der Neuen Hanse angeschlossen. Jährlich finden in einer der Städte die internationalen Hansetage statt. Die Neue Hanse hat sich zum größten Städtenetzwerk der Welt entwickelt. Obgleich Zwolle im mittelalterlichen Hanseverbund eine relativ unbedeutende Hansestadt war, erfüllt man bei der Neuen Hanse eine führende Rolle.

 

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Locatie:Overijssel, NL, Zwolle, Grote Kerkplein

Locatie op kaart