MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Gerard ter Borch: zelfstudie en opleiding

Verhaal

Gerard ter Borch: zelfstudie en opleiding

Vader Ter Borch had een baan bij het stadsbestuur van Zwolle als licentmeester (opzichter en ontvanger van in- en uitvoerrechten). Het schilderen deed hij ernaast – niet onverdienstelijk overigens – en hij had daarbij oog voor het tekentalent bij zijn kinderen. Hij moedigde hen aan veel te oefenen.

Het oefenmateriaal vond Gerard jr. onder meer in zijn woonomgeving, want uit de  beginjaren ’30 dateren de pentekeningen die hij maakte van Zwolse stadsgezichten. Met de ervaring van deze thuisoefeningen ging hij als schildersgezel in de leer bij Pieter Moulijn in Haarlem. Hij werd daar in 1635 toegelaten tot het St. Lucasgilde (soort beroepsvereniging van schilders).

Bij oom Robert in Londen

Na het ‘afstuderen’ vertrok Gerard naar Londen om ervaring op te doen bij zijn oom Robert van Voerst, die daar koninklijk graveur was aan het hof van Karel I. Tijdens dit verblijf stuurde zijn vader hem een ledenpop toe: ‘Lieve kint, ick seynde u den leeman […]. Gebruickt den leeman en laet hem niet stille staen als hij hyr gedaen heeft, doch teickent veel.’ Een aansporing om zuinig te leven kreeg hij ook mee: ‘Ick seynde u meer als een elle laecken van u besste kleet, om als den broeck kael is, dan koent ghij hem om doen keeren en van dit leacken well 2 nije voorstucken krijgen of een paer nije mouwen’. En verder kon Gerard sr. niet nalaten zijn zoon een vaderlijke raadgeving voor de dagelijkse omgang te geven: ‘Weest beleeft, nederich en gedienstwillich tegen alle menschen, so sal het u well gaen.’

 

Auteur:Jos Mooijweer
Trefwoorden:Gerard ter Borch, Introductie, Door het oog van Ter Borch, Stadswandeling, Overijssel verbeeld
Periode:1617-1681
Locatie:Zwolle
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.