MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Blijmarkt - Roversnest en culturele broedplaats

Verhaal

Blijmarkt - Roversnest en culturele broedplaats

Roversnest en culturele broedplaats
Spectaculair nieuws moet het zijn geweest: de verwoesting van kasteel Voorst bij Zwolle (wijk Westenholte). Iedereen had tot dan toe gedacht dat dit kasteel niet te veroveren was. De bezitter van deze sterke burcht, de ridderfamilie Van Voorst, was een gevaarlijke rivaal van Zwolle. Dit ‘roversnest’ moest verdwijnen als Zwolle ook de baas wilde zijn in het buitengebied.

De Van Voorsten hadden het er ook zelf naar gemaakt. Ze hadden Zwolle's plan een verbindingskanaal met de IJssel te graven gedwarsboomd, hadden twee keer brand in het Zwolse gesticht en brachten het handelsverkeer schade toe. Geholpen door de bisschop van Utrecht en de steden Deventer en Kampen werd op 29 juli 1362 het kasteel omsingeld. Na 15 weken gaf kasteelheer Zweder van Voorst zich over. De burcht werd met de grond gelijk gemaakt.

Zwolle leverde voor de belegering vier blijden. Met deze grote katapulten waren loodzware keien weggeslingerd om de dikke muren te vernielen. Ook werden kadavers en vuil in het kasteel geworpen om ziekte onder de bewoners te verspreiden. De Blijmarkt was de werkplaats van dit slingergeschut en hield er deze naam aan over. Het is nu een cultuurplein met Museum de Fundatie aan de ene kant en Schouwburg Odeon aan de andere kant.

Den of thieves and cultural breeding ground
It must have been spectacular news: the destruction of Voorst castle near Zwolle (in the Westenholte district). Up to that point, everyone had imagined that the castle was unconquerable. The stronghold's owners, the knights of the family Van Voorst, were a dangerous rival to Zwolle. The ‘den of thieves’ had to be eliminated if Zwolle was to become master of its outlying areas too. The Van Voorst family brought this upon themselves. They had thwarted Zwolle's plan to dig a connecting channel with the IJssel, had started two fires and was impeding commercial traffic. With the aid of the Bishop of Utrecht and the cities of Deventer and Kampen, the castle was surrounded on 29 July 1362. After 15 weeks, lord of the castle Zweder van Voorst surrendered. The stronghold was levelled. Zwolle provided four catapults for the siege. These massive catapults allowed heavy boulders to be launched against the thick walls to weaken them and to fling cadavers and other filth into the castle to spread sickness among its inhabitants. The Blijmarkt was the workshop where they made these catapults (‘blijden’ in Dutch) and where it gets its name from. It is now a cultural square with the Museum de Fundatie on one side and the Odeon Theatre on the other.

Räuberhöhle und kultureller Nährboden
Die Nachricht muss eingeschlagen haben wie eine Bombe: die Verwüstung der Burg Voorst bei Zwolle (heute Ortsteil Westenholte). Jeder hatte diese Burg bislang für uneinnehmbar gehalten. Der Besitzer dieser Festung, die Ritterfamilie Van Voorst, war ein gefährlicher Rivale für die Stadt Zwolle. Und deshalb sollte diese „Räuberhöhle“ verschwinden, denn die Stadt Zwolle wollte auch im Umland die Oberhand behalten. Nun hatten es die Van Voorsts auch ziemlich bunt getrieben. So leisteten sie erbitterten Widerstand gegen den Plan der Stadtväter zur Schaffung eines Verbindungskanals zur IJssel. Außerdem hatten sie die Stadt zweimal in Brand gesetzt und auch der Handelsverkehr nahm durch ihr Treiben Schaden. Mit Hilfe des Bischofs von Utrecht und der Städte Deventer und Kampen wurde die Burg am 29. Juli 1362 umzingelt. Nach 15 Wochen gab Burgherr Zweder van Voorst auf. Die Burg wurde daraufhin dem Erdboden gleichgemacht. Zwolle setzte bei der Belagerung vier sogenannte Ballisten ein. Mit diesen großen Katapulten wurden bleischwere Findlinge geschleudert, um die dicken Burgmauern zum Einsturz zu bringen. Auch katapultierte man Dreck und Kadaver bis in den Burghof hinein, um die Bewohner mit Krankheit mürbe zu machen. Gebaut wurden diese Geschütze auf dem Blijmarkt, dessen Namen auf das Wort „Blijde“ (so heißen Ballisten auf Niederländisch) zurückgeht.

Waffen baut man hier nicht mehr. Stattdessen hat die Kultur Einzug erhalten, mit dem Museum de Fundatie an der einen Seite und dem Odeon-Theater an der anderen.

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Locatie:Salland, NL, Zwolle, Blijmarkt

Locatie op kaart