MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Badhuiswal - Baden voor je gezondheid

Verhaal

Badhuiswal - Baden voor je gezondheid

Baden voor je gezondheid
Na aankoop van een stuk grond op het Diezerpoortenbolwerk (nu Badhuiswal) en met toestemming van het gemeentebestuur opende dr. Everhardus T. Schaepman in juni 1842 een badhuis. Op de gevel prijkte de naam: ‘Arti Salutiferae’ (Aan de heilbrengende geneeskunst). De bouwlocatie was met zorg gekozen: hier werd schoon rivierwater aangevoerd dat nodig was om de baden te vullen. In het badhuis heerste een streng medisch regime. De bezigheden van de badgast werden van minuut tot minuut voorgeschreven. Zo moest hij op vaste tijden een wandelingetje maken, een glas bronwater drinken, een middagdutje doen en van tijd tot tijd allerlei soorten baden nemen.

Vanuit het hele land kwamen gasten naar het gezondheidshuis van Schaepman. Zo lezen we in het bewaard gebleven gastenboek de naam van ds. Vincent van Gogh uit Breda. Hij was de grootvader van de beroemde schilder. Na de dood van Schaepman is het badhuis door de familie in gebruik genomen als woonhuis. De familie Schaepman was vooraanstaand Rooms-katholiek. In juli 1913 bracht kardinaal W.M. van Rossum een bezoek aan zijn geboorteplaats Zwolle. Hij werd ’s avonds verwelkomd op het huis door de kleindochter van dr. Schaepman en haar echtgenoot. Staande op een balkon liet de kardinaal zich toezingen en nam hij een defilé af van meer dan 900 Zwollenaren.

Bathing for your health
After buying a piece of ground at the Diezerpoortenbolwerk (now the Badhuiswal), and with the permission of the council, Dr Everhardus T. Schaepman opened a bathing house in June 1842. The façade sported the name: ‘Arti Salutiferae’ (To the healing medicinal arts). The construction site was chosen carefully: clean river water was supplied that was necessary for bathing. A strict medical regime dominated the bathhouse. The bather’s activities were prescribed from minute to minute. He had to take a walk at a fixed time, for instance, or drink a glass of well water, take an afternoon nap, and from time to time take all kinds of baths. Guests came from all over the country to Schaepman’s house of healing. In the preserved guest book, for instance, we read the name of vicar Vincent van Gogh from Breda. He was the grandfather of the famous artist. After Schaepman passed away, the bathhouse was used by the family as a home. The Schaepman family were prominent Roman Catholics. In July 1913, cardinal W.M. van Rossum visited his place of birth – Zwolle. He was welcomed to the home in the evening by Dr Schaepman’s granddaughter and her husband. He was serenaded while standing on the balcony and watched a parade of more than 900 residents of Zwolle.

Baden ist gesund
Nachdem er am Diezerpoortenbolwerk (heute Badhuiswal) ein Grundstück gekauft hatte, eröffnete Dr. Everhardus T. Schaepman mit dem Segen der Stadtväter im Juni 1842 ein Badehaus. Auf dem Giebel prangte die Inschrift ‘Arti Salutiferae’ (Der heilsamen Kunst gewidmet). Die Stelle war übrigens sorgfältig gewählt, denn hier gab es sauberes Flusswasser, mit dem man die Bäder füllen konnte. Im Badehaus selbst herrschte ein strenges medizinisches Regime. Was der Badegast zu tun und zu lassen hatte, folgte einem minutiös durchgeplanten Ritual. So musste der Gast zum Beispiel zu festen Zeiten einen Spaziergang machen, ein Glas Mineralwasser trinken, einen Mittagsschlaf halten und immer wieder alle möglichen Bäder nehmen. Aus dem ganzen Land kamen die Gäste, die den Gesundheitstempel von Dr. Schaepman besuchten. In dem erhalten gebliebenen Gästebuch findet sich unter anderem auch der Eintrag eines gewissen Reverend namens Vincent van Gogh aus Breda. Er war der Großvater des berühmten Malers. Nach Schaepmans Tod funktionierte die Familie das Badehaus zum Wohnhaus um. Die Schaepmans waren übrigens engagierte Katholiken. Im Juli 1913 besuchte Kardinal W.M. van Rossum seinen Geburtsort Zwolle. Abends wurde er im Haus von der Enkelin von Dr. Schaepman und ihrem Ehemann willkommen geheißen. Auf dem Balkon stehend, ließ sich der Kardinal ein Ständchen bringen und nahm ein Defilé von mehr als 900 Zwoller Bürgern ab.

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Periode:1850
Locatie:Salland, NL, Zwolle, Badhuiswal

Locatie op kaart