MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Achter de Broeren - Als een olifant door de kerk…

Verhaal

Als een olifant door de kerk…
Pastoor Arnold Waeijer sprak er in 1675 schande van: respectloos waren de protestanten met de voormalige kloosterkerk van de Dominicaner monniken omgegaan, nadat ze het in 1580 in Zwolle voor het zeggen hadden gekregen.

Het was begonnen met een plundering en vernieling van het prachtige interieur. Daarmee stopte de ontering van de Broerenkerk niet. Het stadsbestuur vond goed dat koorddansers, komedianten en andere mensen op wie in die tijd werd neergekeken onderdak kregen in de Broerenkerk. Het liet zelfs toe dat de heilige ruimte werd gebruikt als stal voor vreemde en wilde beesten, waarmee artiesten rondtrokken om het publiek te vermaken!

Het toppunt was wel het verblijf van de Indische olifant Hansken met zijn dompteur Cornelis van Groenevelt in 1640/41. Dit ‘artiestenduo’ trok veel bekijks in heel Europa. Op zijn tournee was het nu ook in Zwolle neergestreken om zijn kunstjes te vertonen. Hansken was toen al zo beroemd en bezienswaardig dat Rembrandt tekeningen van hem had gemaakt.

De Zwolse voorstelling ging helaas niet door. ’s Nachts begon de olifant vreselijk te brullen en diezelfde nacht werd Van Groenevelt zo gekweld door spoken – geesten van verdreven monniken volgens pastoor Waeijer – dat hij geen nacht langer in Zwolle wilde doorbrengen.

The elephant and the ghosts
In 1675, the priest Arnold Waeijer called it disgraceful: how disrespectfully the protestants had treated the former monastery church of the Dominican monks, after they had risen to power in 1580. Initially this involved plundering and destroying the sumptuous interior. But the desecration of the Broerenkerk church didn't stop there. The city authorities permitted the use of the Broerenkerk church as shelter for tightrope walkers, comedians and other characters who were looked down upon in those days. It even allowed the sacred space to be used as a stable for the strange and wild beasts that travelling performers kept to amuse the public! The absolute low point occurred when Indian elephant Hansken came to stay with his trainer Cornelis van Groenevelt in 1640/41. This ‘performing duo’ proved very popular throughout Europe. But its tour had now brought it to Zwolle to perform its tricks. Hansken was already such a famous attraction that Rembrandt had even made some drawings of him.

Unfortunately, the performance in Zwolle was cancelled. During the night, the elephant had started bellowing terribly and, the same night, Van Groenevelt was tormented by ghosts – the spirits of the exiled monks according to Waeijer – that he didn't want to spend another night in Zwolle.

Elefant und Phantome....
Der Priester Arnold Waeijer konnte 1675 seine Empörung nicht verbergen: Respektlos hatten die Protestanten im ehemaligen Dominikanerkloster gewütet, nachdem die Stadt 1580 in ihre Hände gefallen war. Angefangen hatte es mit der Plünderung und Zerstörung der kostbaren Kirchenschätze.

Aber damit fand der Frevel in der Klosterkirche, die man hier als Kirche der Brüder (Broerenkerk) kennt, noch längst kein Ende. Mit Billigung des Magistrates nisteten sich dort Seiltänzer, Gaukler und andere Leute ein, die seinerzeit als „zwielichtiges Gesindel“ galten. Die Stadtväter erlaubten sogar, dass die heiligen Hallen als Stall für fremdartige, wilde Tiere herhalten mussten, mit denen fahrende Artisten ihr Publikum unterhielten. Berühmtester Gast dürfte wohl der indische Elefant Hansken gewesen sein, der sich um 1640/41 mit seinem Dompteur Cornelis van Groenevelt dort aufhielt. Von diesem „Artistenduo“ sprach seinerzeit ganz Europa. Ihre Tournee führte sie auch nach Zwolle, wo ein begeistertes Publikum schon auf ihre Kunststücke wartete. Hansken war damals schon so berühmt und sehenswert, dass er sogar von Rembrandt gemalt wurde.

Aber aus der Vorstellung in Zwolle wurde nichts. Denn in der Nacht fing der Elefant ganz laut zu brüllen an, und auch Van Groenevelt wurde derart von bösen Geistern (den Geistern der vertriebenen Mönche, wenn man Priester Waeijer Glauben schenken kann) geplagt, dass es ihn keine Nacht länger in Zwolle hielt.

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Locatie:Salland, NL, Zwolle, Achter de Broeren

Locatie op kaart