MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Biografie - The Mobs - Oldenzaal

Verhaal

Biografie - The Mobs - Oldenzaal

Medio november 1964 wordt in Oldenzaal met het oog op het jaarlijks in het St. Jozefgebouw te houden sinterklaasfeest van de toenmalige Radboudmulo getracht een stel muziekmakende jongens zover te krijgen dat zij als gelegenheids-schoolband een bijdrage kunnen leveren in het te brengen feestprogramma. Naar aanleiding hiervan legt een viertal in verschillende klassen zittende jongens muzikaal contact hetgeen leidt tot enkele repetitie momenten.

Een drietal gitaristen te weten Charles Corstjens, Jan Engelbertink en Herman Nijhuis wordt gecompleteerd met de gelegenheidsdrummer Harry Pinners en zij brengen begin December tijdens het schoolfeest een 6-tal zgn. “beatnummers” ten gehore. N.a.v. het hiermee gepaard gaande succes polst Herman Nijhuis nadien in hoeverre aan dit gelegenheidsoptreden een vervolg kan worden gegeven. Omdat hiertoe voldoende animo bestond, kwam voorzichtig een bandje tot stand dat in eerste aanleg musiceerde onder de naam “the Swinging Cabbages” (de Swingende Boeskolen), een naam die al snel werd ingeruild voor “the Wildfires”. Inmiddels had Rob (tóen Robbie) van den Berg, vriend van Jan Engelbertink met wie hij het duo “de RoJa’s vormde zich als gitarist bij de band aangesloten en werd het drumwerk door Jan Willemsen overgenomen. Nadat Jan Engelbertink de band had verlaten werd als naam voor de 4-mans groep definitief gekozen voor “the Mobs” (het gepeupel, het gespuis mét uiteraard de niet te missen S-toevoeging). Vanaf dát moment ging het muzikaal snel ópwaarts hetgeen resulteerde in veel verzoeken tot optredens. Deze voltrokken zich met name in Oldenzaal en omgeving terwijl eveneens Duitsland zeer regelmatig werd aangedaan. Met name kon de band in de Docter Beatclub in de voormalige “de Gouden Leeuw” te Oldenzaal zeer regelmatig hun kunstje doen voor een grote schare trouwe fans. Ook stonden dáár de Mobsmannen enkele keren het in voorprogramma van “the Moans”, later “Moan” de succesvolle formatie van Herman Brood. Tevens werd a.h.w. een status van “huisband” verworven in Nordhorn bij Gasthof Timmer (van Kleef) waar tal van formaties speelden die ook te horen waren in de “Starclub” te Hamburg.  Ondanks dat de “Starclub” niet is aangedaan hebben “the Mobs” tal van optredens in Duitland mogen beleven.

Gedurende enkele maanden waren the Mobs een 5-mansformatie door de vocale bijdrage door Henk Olde Meule, welke samenwerking echter van korte duur is geweest. De samenstelling waarin the Mobs zich het langst hebben gemanifesteerd is als volgt: Rob(bie) van den Berg (Sologitaar), Charles Corstjens (Rythmegitaar), Jan Willemsen (Drum) en Herman Nijhuis (Bas en leadvocals). Het repertoire bestond gemiddeld uit plm. 35 covers en 35 eigen composities die door Herman Nijhuis in de steigers waren gezet en vervolgens in nauw samenspel met Rob van den Berg “uitvoering klaar” werden gemaakt. De geluidsopnames die er in bescheiden mate ooit zijn geweest hebben de tijd helaas niet mogen overleven. De band heeft realtief kort bestaan en heeft qua management nog onder de vleugels van de bekende muzikant Gerard Damveld geopereerd. Nadien heeft Paul Corstjens, broer van Charles wat diensten bewezen aan de band. Nadat Jan Willemsen de band had verlaten  is het slagwerk overgenomen door een drummer uit Enschede, waarna tevens een toetsenist en zanger uit Enschede deel uit maakten van de band. Deze wijziging/uitbreiding van de band heeft niet het beoogde succes opgeleverd en vormde in feite de opmaat tot ontbinding van the Mobs. Na een optreden in het St. Jozefgebouw in 1967, de plek waar het allemaal begon is het doek definitief gevallen voor “the Mobs”, één van de eerste/vroege beatbands in Oldenzaal die weliswaar een kort maar intensief bestaan mocht kennen.

Verantwoording
Auteur is Herman Nijhuis, voormalig bandlid van The Mobs.

Auteur:Herman Nijhuis
Trefwoorden:Popmuziek Oldenzaal, Popmuziek Twente, Popmuziek, Oldenzaal
Personen:Rob Van Den Berg, Charles Corstjens, Jan Willemsen, Herman Nijhuis, Henk Olde Meule