MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

OLD DEEP'N - Diepenheim

Groep

Historische Vereniging OLD DEEP'N - Diepenheim vindt u in de 'Maalderij' van Cultuurcentrum Herberg de Pol. Iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur. Elke woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.

Historische Vereniging OLD DEEP'N - Diepenheim

Het Stedeke Diepenheim heeft een boeiende en vaak spraakmakende negen eeuwen oude lokale geschiedenis. Op 8 oktober 1994 werd de Historische Vereniging OLD DEEP'N opgericht. De belangrijkste doelstelling is het doen van onderzoek naar en het verzamelen van gegevens betreffende de geschiedenis en de cultuurhistorie van de (voormalige) Gemeente Diepenheim.

OLD DEEP'N heeft ruim 300 leden en donateurs. Het lidmaatschap bedraagt € 18,00 per jaar voor het eerste gezinslid en € 9,00 voor elk volgend lid. Donateurs dragen minimaal € 10,00 per jaar bij.

Nieuwe leden en donateurs zijn van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen via het e-mailadres info@olddeepn.nl

Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief.

Openingstijden locatie OLD DEEP'N ;

De 'Maalderij' in het Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, 7478 AG te Diepenheim:

Iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur.

Elke woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.

 

Disclaimer / Gebruikslicentie / Foto’s bestellen:

De Historische Vereniging OLD DEEP'N - Diepenheim presenteert op deze website www.mijnstadmijndorp.nl o.a. de collectie afbeeldingen, verhalen en filmpjes.

Deze collectie is verkregen door o.a. eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.

De Historische Vereniging OLD DEEP'N - Diepenheim heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.

Wanneer de Historische Vereniging OLD DEEP'N - Diepenheim,  abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt U verzocht ons daarover per e-mail (info@olddeepn.nl) of per brief te informeren onder vermelding van het betrokken Identificatienummer ' NL-DphOD_xxxxxxx ' , zodat we deze fout eventueel kunnen corrigeren.

De Historische Vereniging OLD DEEP'N - Diepenheim biedt het beeldmateriaal en bijbehorende teksten aan onder een Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) / Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Het getoonde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van de De Historische Vereniging OLD DEEP'N - Diepenheim gebruikt worden voor commerciële toepassingen.

Ten einde dat te verhinderen zijn alle afbeeldingen rechtsboven in de foto ook voorzien van een kenmerk met de tekst " OLD DEEP'N ".

Voor commerciële toepassing is het verstrekken van beeldmateriaal mogelijk, na overleg over het gebruik en de in rekening te brengen kosten.

Particuliere personen kunnen tegen betaling een digitaal bestand of een afdruk op fotopapier van een bepaalde foto verkrijgen, na aanvraag daartoe via een email aan : info@olddeepn.nl

Heeft u vragen of aanvullende informatie over de getoonde foto's en de gegevens, van de groep - OLD DEEP'N - Diepenheim op deze MijnStadMijnDorp website, dan kunt u ook een e-mail zenden aan: fotogroep@olddeepn.nl of ons op een dinsdagmorgen in de 'Maalderij' bezoeken.

Cultuurcentrum Herberg de Pol, Maalderij

Raadhuisstraat 8, 7478 AG  Diepenheim

Fotogroep OLD DEEP'N

Historische Vereniging OLD DEEP'N

 

 

Zoeken
Uitgebreid zoeken

OLD DEEP'N - Diepenheim

OLD DEEP'N - Diepenheim

Locatie op kaart