MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Het verhaal van het woonoord Vossenbosch - deel 3

Verhaal

Langzamerhand wordt duidelijk dat de Molukkers voor langere tijd in Nederland zullen blijven. In 1957 wordt de commissie Verwey-Jonker ingesteld die onderzoek gaat doen naar de situatie van de  Molukkers. De commissie komt tot de conclusie dat integratie in de Nederlandse samenleving onder de Molukkers gestimuleerd moet worden. De commissie doet hiertoe aanbevelingen en op grond van deze aanbevelingen wordt besloten dat de Molukkers de woonoorden moeten verlaten en dat zij gehuisvest gaan worden in woonwijken die binnen de dorpen en steden liggen.

In 1960 wordt daarom een begin gemaakt met de bouw van Molukse woonwijken en worden de woonoorden en de voormalige huisvestingsplaatsen gesloten. In hetzelfde jaar begint ook in het kamp Vossenbosch de verhuizing naar de woonwijken elders in het land. Toen in Almelo een twintigtal woningen wordt gerealiseerd voor Molukkers nemen een evenredig aantal gezinnen uit het kamp hun intrek in deze domeinwoningen. Een aantal jaren later in 1966 wordt aan de Jan Jansweg in  Wierden een vijftigtal woningen gerealiseerd en begin jaren zeventig nog eens twaalf woningen. Het dicht bij elkaar wonen heeft het gemeenschapsgevoel nog meer versterkt. De Molukse wijk in Wierden geldt nog steeds als het centrum van de Molukse gemeenschap waar verbondenheid, saamhorigheid en homogeniteit tot aan de dag van vandaag sterk wordt ervaren. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat de algehele ontruiming van het kamp Vossenbos een feit is.

Auteur:Clara Patawala
Trefwoorden:Vossenbosch, Woonoord, Wierden, Molukkers
Periode:17/5/1951-1972
Locatie:Hoge Hexel