MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Stichting Monument Vossenbosch

Groep

De Stichting Monument Vossenbosch zet zich in voor de oprichting en het behoud van een monument dat de herinneringen levend houdt aan de gedeelde geschiedenis van het kamp Vossenbosch. De periode als werkkamp in de tweede wereldoorlog en aan de periode dat de Vossenbosch de woon- en leefomgeving was van onze Molukse inwoners.

Inleiding

Op initiatief van Ria Broeze, Ingrid Groeneveld en Alijd Jobst is de Stichting Monument Vossenbosch gevormd. De stichting heeft zich ten doel gesteld om een monument op te richten dat herinnert aan het verblijf van onze Molukse Wierdenaren in het kamp Vossenbosch tussen 1951 en 1972.

Hoe meer we ons verdiepten in de geschiedenis van het kamp, hoe meer we ervan doordrongen raakten dat ons doel verder moest gaan dan alleen een herinneringsmonument.

De geschiedenis leert dat het een plek is met een bewogen geschiedenis die ver teruggaat, en wel tot 2000 v Chr. Aan de rand van de plek waar eens het kamp Vossenbosch stond,  is een bronstijdgrafheuvel die daar gemaakt is in de periode tussen 2000 en 8oo v Chr.

In de Tweede Wereldoorlog werden er barakken gebouwd, die achtereenvolgens bevolkt werden door Duitse militairen, gedemobiliseerde Nederlandse soldaten, werkloze joodse mannen en tot slot weer door niet-joodse Nederlanders.

En daarna, als de Molukse KNIL militairen naar ons land komen in 1951, bieden de barakken van kamp Vossenbosch hen onderdak tot aan 1972. Een periode die vele herinneringen oproept bij onze Molukse gemeenschap en bij velen in de Wierdense gemeenschap, die de periode bewust beleefden.

Een bewogen geschiedenis, maar merkwaardig genoeg... op de plek waar de Bruinehoopsweg en de Oude Zwolseweg elkaar raken, herinnert niets nog aan dit gedeelte in de geschiedenis van Wierden.

Het is op die locatie waar de Stichting Monument Vossenbosch de geschiedenis wil laten voortleven door een herinneringsmonument, een informatiepaneel, beleving van de geschiedenis door middel van informatie via QR codes en – last but not least – via de lespakketten voor het onderwijs.

 

Bestuur Stichting Monument Vossenbosch

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Theo de Putter – voorzitter

Arjan Hagedoorn – secretaris/penningmeester

Paul Salakory – lid

Ria ten Broeke-Bosch – lid

Chris Bakker – lid

 

Werkgroep Monument Vossenbosch

Voor de uitvoering van ons project is een werkgroep opgericht. Naast de leden van het stichtingsbestuur zijn ook de volgende personen lid van deze werkgroep

Ria Broeze-van de Kolk

Alijd Jobst-Horneman

Ingrid Groeneveld

Bert Heldoorn

Clara Patawala

 

ANBI – culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

We hebben een culture ANBI-status.

naam: Stichting Monument Vossenbosch

RSIN nummer: 8587.36.342

IBAN:  NL27RABO0329921304

K.v.K.-nummer: 71490280

 

contactgegevens:

Stichting Monument Vossenbosch

p.a. A. Hagedoorn

Weefkamer 12, 7641 LN  Wierden

telefoon: 06-52001898

mail: st.monument.vossenbosch@gmail.com

                                                     

Beloningsbeleid

Bij de Stichting is geen sprake van enigerlei vorm van beloning. Alle bestuursleden, werkgroepleden en vrijwilligers doen dit onbezoldigd.

 

Doelstelling Stichting Monument Vossenbosch

De oprichting en het behoud van een monument dat de herinneringen levend houdt aan de gedeelde geschiedenis van het kamp Vossenbosch. De periode als werkkamp in de tweede wereldoorlog en aan de periode dat de Vossenbosch de woon- en leefomgeving was van onze Molukse inwoners.

De geschiedenis van de Vossenbosch is nu bijna onder het maaiveld verdwenen. We willen deze geschiedenis bloot leggen en levend houden. Het is te belangrijk om te laten verdwijnen. Het gaat om de burgers die hier terecht zijn gekomen, waarmee is gesold door de destijds heersende overheden en de wereldgeschiedenis.

We willen daarom naast het plaatsen van een monument zorgen voor de oprichting en het behoud van een goede informatie-voorziening dat de historie op aantrekkelijke en boeiende wijze verteld. In de eerste plaatst doen we dat door het plaatsen van een informatiepaneel ter plaatse. Vanuit dit informatiebord kan men via een QR-code contact krijgen via een website waar het vertaal verder op wordt verteld. Deze website is natuurlijk ook los te vinden op het internet. Verder denken we aan het inzetten van een vertel-app.

Het is belangrijk om het verhaal van de Vossenbosch ook door te vertellen aan onze kinderen. Daarom maken we een educatiekoffer waarmee op de scholen in Wierden en omgeving les kan worden gegeven over dit stuk lokale geschiedenis. 

 

Doelgroepen

We willen met het monument en het informatiebord over de historie van de Vossenbosch meerdere doelgroepen bedienen.

In de eerste plaats is het monument bedoeld als herinnering aan het kamp Vossenbosch en de periode tussen 1951 en 1972 dat dit kamp huisvesting bood aan Molukkers die na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië naar Nederland kwamen. Het monument zal voor de mensen die daar hebben gewoond en hun nabestaanden een plek van herinnering en herdenking zijn.

Voor de inwoners van de gemeente Wierden is de Vossenbosch een plek met een bijzondere geschiedenis. Er is nu weinig meer te zien, maar enkelen herinneren zich nog dat er Molukkers woonden. Met de functies in de decennia daarvoor zijn nog maar weinigen bekend. Het is een plek met een bewogen geschiedenis in de twintigste eeuw die waardevol is om door te geven. Daarnaast kent de Vossenbosch ook nog een hele oude geschiedenis. Het is één van de eerste plekken in de regio die bewoond is geweest. Bijzondere getuigen hiervan zijn de aanwezige grafheuvels uit de brons en/of ijzertijd. Deze grafheuvels zijn als Rijksmonument beschermd.

Ook voor toeristen en recreanten is het waardevol om hen te vertellen over de geschiedenis van deze plek. Langs de locatie waar we het monument en het informatiepaneel willen plaatsen komen meerdere recreatieve routes, waaronder het fietsknooppuntnetwerk en de MTB-route. Daarnaast is het terrein op wandelafstand van verschillende vakantieparken in de buurt.

 

Concrete producten

Een monument dat herinnert aan de tijd dat het kamp Vossenbosch werd bewoond door Molukkers.

Een informatiepaneel dat vertelt over de gedeelde geschiedenis van het kamp Vossenbosch en over de grafheuvels die n de directe omgeving liggen. Gedachte is om middels een luistersteen (met een QR-code) de verhalen over het kamp te vertellen.

Ook willen we een lespakket met Molukse leskoffer maken waarmee op de scholen in Wierden en omgeving les kan worden gegeven.

Website waarop het verhaal verteld wordt, met QR-code op informatiepaneel

 

Beleidsplan

Ons hele projectplan kunt u hieronder vinden

 

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Stichting Monument Vossenbosch

Stichting Monument Vossenbosch