MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Zanddepots

Verhaal

Zanddepots (waar zand tijdelijk werd gedeponeerd)

Op verschillende plekken langs de Vecht en in de buurt van de N340 voor mij Rijksweg 34- zie je plekken waar in de jaren zestig en zeventig zand in depot werd gezet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Berkum, bij de plekwaar de spoorlijn Zwolle/Groningen de Vecht kruist (NW kwadrant), en bij Broekhuizen ca. 2 km. stroomopwaarts, later gebruikt als klein motorcrossterreintje. Dat zand was afkomstig uit de Vecht en werd later gebruikt bij het onderhoud van de wegen bijvoorbeeld. Het was vestzak broekzak eigenlijk. Ik werkte in die jaren bij dedienstkring Hardenberg van Rijkswaterstaat. Tot 1974 lag zowel het beheer van de waterwegen (de Vecht en kanaal Almelo de Haandrik waren toen rijkseigendom) als van de rijkswegen bij ons. Daardoor konden we flexibel opereren. Je zag ook dat de aannemers op die verschillende terreinen goed contact hadden: wat de een over had, kon de ander goed gebruiken. Ons dienstkringkantoor stond in Hardenberg. Her en der waren langs de rijksweg ook kleine driehoekjes, stukjes grond die overgebleven waren na het aanleggen van weg. Dat werden kleine zanddepotjes, die werden gebruikt bij degladheidbestrijding.  

Jan van Kamer, 7 maart 2011 

 

Locatie:Salland
Digitaliseren Embed
Digitaliseren
Embed