MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Schippersherbergen

Verhaal

Verhaal over de familie van de heer Oldeman uit ommen

De Vechtschippers woonden zo dicht mogelijk bij het vaarwater, waar ook hun zompen lagen. Bij de volkstelling van 1748 woonden er drie zonen van de schipper Berent Oldeman aan de Vecht, waar nu ongeveer de Markt is. Een zoon van Berent, Harmen Beerents was behalve schipper ook herbergier en bewoonde de zogenaamde Smokkelherberg. De verklaring voor deze naam is waarschijnlijk dat het gedeelte boven de brug tot grensgebied behoorde en het kantoor van de commies der in- en uitgaande rechten naast de Smokkelherberg lag. In 1768 continueerde Hendrik Harms Oldeman (kleinzoon van Berent) met de minderjarige kinderen Harmen en Jan van wijlen zijn broer Peter Oldeman een “Maatschappij van Scheepvaartvrachten en negotie, nevens de aankleve van dien” ”Ingebracht werden de tapneeringe in ’t Huys van wijlen Peter Oldeman met den hof daartegenover als ook hunne schuiten.” In 1789 trouwt Jan Oldeman en vestigt zich als schipper in de “Goede Vrouwe” te Beerze. Hij treedt uit de maatschap en ontvangt een “Burgelijken Uijtset alsmede een beurse van sijn broeder Harmen.” Een kleinzoon van deze Jan werd in 1822 molenaar op de Ommer Molen. Wegens de slechte toestand van de Ommer Molen koopt hij in 1871 de molen ‘de Lelie’. Onder zijn nazaten zijn dan ook vele molenaars.

Locatie:Salland, Ommen gemeente
Digitaliseren Embed
Digitaliseren
Embed