MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Lepejou, het eerste moslimgraf in Nederland

Verhaal

Lepejou, het eerste moslimgraf in Nederland

eerste graf van een moslim in Nederland in het bos bij het landgoed Arnichem

Langs de Doornweg, een klein stukje voor de afslag naar het Haersterveer bij Zwolle staat een grafsteen, half verstopt in het kreupelhout. De verweerde tekst is nauwelijks meer te ontcijferen. Het is Latijn en er staat: Lepejou cui nomen Apollonatus in insula celebis obiit 23 july 1828.Volgens deze Latijnse tekst behoort het graf toe aan een zekere Lepejou, bijgenaamd Apollo, geboren op het eiland Celebes in voormalig Nederlands Indië en gestorven op 23 juli 1828. Volgens sommigen was hij een negerslaaf, maar dat is niet waarschijnlijk. Hij zal eerder een islamitische Indiër zijn geweest, getuige het opschrift met Arabische lettertekens op de tweede steen.

Het Historisch Centrum Overijssel bewaart de overlijdensakte van deze moslim.  Die meldt dat het om Lepejoe gaat, geboren in Boegis (Celebes) en overleden op circa 33-jarige leeftijd. Hij was bediende van Joan Hendrik Tobias, een telg uit een Zwols patriciërsgeslacht, die enige tijd als ambtenaar in Nederlands Indië heeft gewerkt. Tobias heeft Apollo op de terugreis naar Nederland meegenomen, omdat hij een ‘zeer trouwe dienaar’ was aan wie ‘zijn dankbare meester steeds zal denken’, zo staat er ook op de steen.Een apocrief verhaal wil dat Apollo zijn meester tijdens een van de vele oorlogen in Indië van een wisse dood zou hebben gered, maar een bron daarvoor is niet te vinden. De wel zeer opvallende lofuiting op de steen van Tobias over de Indiër zou er ook op kunnen duiden dat er een liefdesrelatie bestond tussen die ongehuwde Zwollenaar en zijn bediende. Wij moeten het maar raden, net als naar de doodsoorzaak van Apollo: heimwee, kou - wie zal het zeggen?In 1979 is zijn doodsbed geschonden, er zou een schedel zijn ontvreemd, maar de dader liet slechts een voetdruk achter. Voor zover bekend is dit graf van Apollo het oudste moslimgraf van Nederland.