MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Kanaliseren

Verhaal

Kanaliseren

Ik heb meegewerkt aan het ‘normaliseren’ van de Vecht tijdens mijn werkzaamheden voor Rijkswaterstaat. Dit betekende dat de oevers werden verstevigd met keien en puin. Hiermee verdween  het natuurlijke karakter van de rivier. Afvoer van water was eigenlijk de enige priotiteit.We bespoten de oevers zelfs met onkruidbestrijdingsmiddelen. Tegenwoordig wordt dit weer teruggedraaid. Het stortsteen wordt weer weggehaald waardoor de rivier zijn natuurlijke karakter terugkrijgt. Ik vind het persoonlijk niet raar of vreemd dat wij zo’n 35 jaar geleden de rivier verstevigd hebben en dat men nu weer andere inzichten heeft. Dit is ontwikkeling en vooruitgang. Toch lijkt het me goed als er een stukje van de aanleg bewaard kan blijven. Bijvoorbeeld in de omgeving van de Haandrik. Hier vind je ook wat waterwerken zoals een sluis en een stuw. Bovendien zit daar ook de plek waar het kanaal en de rivier elkaar kruisen. Voor de schippers die het kanaal bevaren een lastig punt omdat ze  plots te maken krijgen met een sterke zijwaardse stroming van de Vecht. Op dit kruisingsvlak vindt ook altijd afzetting van sediment plaats.