MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Eendenkooien bij de Vecht

Verhaal

Eendenkooien bij de Vecht

In de buurt van Dalfsen waren vroeger eendenkooien bij zes verschillende landgoederen en andere grootgrondbezitters, namelijk Rechteren, den Aalshorst, Zandwijk, Vechterweerd en bij twee grote boeren in de Marshoek.

Deze landgoedeigenaren hadden het recht een eendenkooi te hebben. Op dit moment zijn er in de Marshoek nog twee, waarvan één nog echt in gebruik voor waar het oorspronkelijk voor bedoeld was: eenden vangen voor de consumptie. Het hebben van een eendenkooi lijkt in onbruik te zijn geraakt in deze streek ergens in het midden van de negentiende eeuw. Enkele in Nederland overgebleven eendenkooien worden gebruikt voor onderzoek-en beheersdoeleinden. De eenden worden gevangen om bijvoorbeeld geringd te worden en worden vervolgens weer vrijgelaten. Op oude topografische kaarten en de kadastrale kaarten zijn deze eendenkooien nog terug te vinden.

Auteur:Ab Goutbeek
Trefwoorden:Eendenkooien, Vecht
Locatie:Salland, Dalfsen gemeente