MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De kanalisering van de Vecht

Verhaal

De Vecht is een ca. 180 km lange rivier met een stroomgebied van ca. 380.000 ha. De rivier is belangrijk voor de waterafvoer, de watervoorziening, het op peil houden van enige kanalen en de recreatie. Bij wet van 15 juli 1896 (Staatsblad nr. 131) is de Overijsselsche Vecht onder Rijkszorg geplaatst. In de Rivierwet van 9 november 1908 (Staatsblad nr. 339) is de rivier opgenomen onder de “voorname rivieren en stromen”, waarop deze wet van toepassing is.

Ten behoeve van de afwatering heeft het Rijk van 1896-1907 een eerste zomerbedverbetering uitgevoerd, waarna in 1932 met een tweede zomerbedverbetering werd begonnen. Deze werd afgerond in 1957. In de 19e eeuw was de Vecht ook nog van belang voor de scheepvaart. Er bestond een drukke vaart met kleine platgeboomde scheepjes, de zogenaamde zompen, over de Vecht van Zwolle naar Nordhorn en via de Regge naar Delden. Stroomop kon dat alleen bij niet te lage waterstanden, stroomafwaarts ging dat ook nog als er weinig water was. Een vloot van zompen zakte dan gezamenlijk de Vecht af tot men ergens vast raakte. Dan werd door de schippers een dam opgeworpen dwars door de rivier, waarna zij wachtten tot het water voldoende opgestuwd was om de bootjes behoorlijk te doen drijven. Zulke dammen waren eigenlijk de eerste stuwen in de Vecht.

De eerste plannen voor verbetering van de Vecht, die in het midden van de 19e eeuw werden opgesteld, hadden als doel de rivier beter voor de scheepvaart geschikt te maken. Deze plannen bleven grotendeels onuitgevoerd. Alleen de gemeente Dalfsen besloot omstreeks 1865 tot maatregelen. Door de aanleg van een 70-tal kribben werd de benedenloop tot aan Dalfsen beter geschikt gemaakt voor scheepvaart. Door de aanleg van de Overijsselsche Kanalen en de doortrekking van de Dedemsvaart naar de Vecht bij Ane tussen 1850 en 1860 verdween de motivatie om de Vecht geschikter te maken voor de scheepvaart te maken voor lange tijd.

Auteur:Bram Gerbers
Trefwoorden:Vecht, Kanalisering
Periode:1850-1950
Locatie:Salland