MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De havezate Camperbeek in Berkum

Verhaal

De havezate Camperbeek in Berkum

De familie Campherbeek speelde in de 14e eeuw een rol van betekenis in de omgeving van Zwolle. In de 15e eeuw speelde Steven Campherbeek als drost van Salland een landelijke rol. Hij was riddermatig en verscheen vanaf 1477 ten landdage.

Na zijn dood ging het bezit naar de zoon van zijn zuster Johan van Ittersum. In 1520 was Campherbeek in bezit van kleinzoon Johan Mulert omdat deze Johan ook de Ordel bezat noemde hij zich Mulert op den Ordel. De bezitting bleven in de familie Mulert tot 1652. De bezittingen gingen toen over naar dochter Willemina en haar man Johan van Keppel. Hun zoon die in 1668 geadmitteerd werd vanwege Campherbeek ging echter in huis Molecaten in Hattem wonen. Het huis Campherbeek stond bij tijd en wijle leeg.

In 1747 werd het verkocht aan Arend Louis van Coevorden. Toevallig was het precies Fl 25.000,- waard, het bedrag dat nodig was om als havezate te boek te mogen staan. In 1762 werd het goed weer verkocht aan Evert van Heeckeren die na een brand verkochten. Vervolgens werd het in 1784 gesloopt. De zuidelijke van de beide bouwhuizen werd verbouwd tot herenhuis.

In 1783 en 1784 kocht de Zwolse leerlooier Hermannus Lans de havezate (G.A. Zwolle, RA 001-00629 f. 353, RA001-00630 f. 91). Hermannus Lans liet de restanten van het kasteel afbreken. De voor het kasteel liggende gebouwen werden door hem verbouwd. Het aan de zuidkant gelegen gebouw werd verbouwd tot een herenhuis. Tevens werd op het terrein een leerlooierij gebouwd. Vanwege schulden droeg Hermannus Lans in 1807 het goed over aan zijn broer George Gerard. Het huis werd een aantal malen verkocht waarbij de staat van de bouwhuizen kennelijk achteruit liep want het herenhuis werd in 1864 afgebroken. Het werd een boerenbedrijf.

Trefwoorden:Havezate, Adel Overijssel
Locatie:Zwolle