MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De blauwe brug bij Dalfsen

Verhaal

De blauwe brug bij Dalfsen

De blauwe brug bij Dalfsen staat op oude kaarten en toch zijn er mensen die zeggen dat er nooit een brug was. Is het een vergissing van cartografen of heeft de blauwe brug werkelijk bestaan?

De blauwe brug staat ingetekend op kaarten van 1573, 1606 en 1635. Op de kaart van ten Have uit 1672 komt de brug niet meer voor. Er zijn mensen die nemen aan dat die brug er nooit echt geweest is. “Het moet een vergissing zijn,” aldus archiefmensen. Maar er is best reden om aan te nemen dat die blauwe brug er geweest moet zijn. 

In vroeger tijden lagen er nergens bruggen over de Vecht, zo wil het verhaal. De landheren hadden het recht om een veer te laten varen en zij ontvingen als betaling van de mensen die wilden oversteken zogenaamde ‘veerboter’. Er werd immers in natura betaald. Ommen was de eerste plaats die het veerrecht had afgekocht en er toe over ging om voor de gemeenschap een brug te bouwen. De heren van Rechteren waren echter niet van zins om het veerrecht te verkopen. Pas in 1836 kwam er bij Dalfsen een brug.

Hoe kan het dan dat op oude kaarten toch een brug ingetekend staat, nabij de Ruitenborgh, tussen Dalfsen en Berkum? Dat is nog steeds een raadsel. Het kan zijn dat deze brug door de heren van de Ruitenborgh is gebouwd en dat zij voor het passeren van de brug tol hieven. De Ruitenborgh lag ooit aan de zuidkant van de Vecht. Door het verdwijnen van een zijarm, kwam de Ruitenborgh aan de noordkant te liggen. De Ruitenborgh komt op de schattingslijst- een soort ‘belastinglijst’ van de buurschap Ankum niet voor, maar op de buurschap Emmen aan de andere zijde van de Vecht, dat de Ruitenborgh van de zuidoever naar de noordoever is ‘verschoven’ is duidelijk te zien in het landschap, met name wanneer het flink geregend heeft. Dan blijft het water staan op de lager gelegen grond, te weten in de kronkel van de oude loop van de rivier.

*Meer informatie over de Blauwe brug is te vinden in Rondom Dalfsen nummer 41.

Auteur:Ab Goutbeek
Trefwoorden:Brug, Vecht
Locatie:Salland, Dalfsen gemeente