MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De aanleg van stuwen in de Vecht

Verhaal

De aanleg van stuwen in de Vecht

In 1905 maakte Ir. W.F. Stoel een stuwplan voor stuwen in de Vecht. De bedoeling van het aanbrengen van die stuwen was het beter bedienen van de landbouw in het gebied. De zomer- en winterstanden bleken na de rivierverkorting zodanig te dalen dat boeren begonnen te klagen over grote droogte in hun weilanden.

Tussen 1907 en 1914 werden vijf stuwen gebouwd, bij: Hardenberg, Mariënberg, Vechterweerd, Vilsteren (Kemminkhorst) en Junne. In 1919 en in 1921 werden de stuwen bij Ane en de Haandrik vernieuwd. Door de demping van de Dedemsvaart bij Ane was de stuw daar overbodig geworden. Deze stuw  is uiteindelijk in 1984 gesloopt.

Voor de stuwen werden een reglement gemaakt, waarin werd bepaald welk peil nagestreefd moest worden. “De genoemde peilen zullen worden verhoogd, ter verkrijging van bevloeiing voor de in het Vechtdal liggende landen.” In het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw veranderde de visie op het bevloeien van landbouwgrond. Landbouwspecialist ir. S.L. Louwers schreef hierover in het blad ‘Landbouw en veeteelt': “Overal bestond nog de overtuiging dat de winterbevloeiing nuttig was. Dat de waarheid uit den voorkunstmesttijd niet meer gold, was nog niet tot het bewustzijn van de meerderheid van de bewoners doorgedrongen.” Zo werd besloten tot het volgen van een ander regime op de rivier.

Auteur:Bram Gerbers
Trefwoorden:Ane, Stuw, Vecht
Locatie:Salland
1 annotatie

Annotaties

welke stuw staat er op de foto boven dit artikel en waar is die gesitueerd?
Algemeen door J van Embden op 18 okt 2018 om 07:44:16

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.