MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Resultaten (60)

1

Sorteren
 
Collectietype
Groep
Periodes
IcoonBeschrijvingCollectiesoort
Bekijk detail van "Ab Goutbeek, Vechtdaldeskundige"
Verhaal
Ab Goutbeek, Vechtdaldeskundige
‘Mijn opa en oma woonden vroeger op een klein boerderijtje bij Junne. Mijn vader is daar opgegroeid en als jonge jongen is hij daar nog een paar ’s zomers koeherder geweest. Elk jaar werd er door de gemeenschap namelijk een koeherder aangesteld. Dit ging via aanbesteding; de gene die het laagste inschreef kreeg de klus. De koeherder haalde ’s ochtends na het melken de koeien op bij de boeren en nam ze mee, via de koedrift, naar een gemeenschappelijk stuk grond, het Junnerkoeland. Na de kanalisatie van de Vecht moest de kudde via een doorwaadbare plek door de Vecht. Later werd er een houten bru...
Bekijk detail van "Archeologische vondsten langs de Vecht"
Verhaal
Archeologische vondsten langs de Vecht
Archeologische vondsten langs de Vecht ‘Volgens mijn grootvaders was er geen betere grond dan Vechtgrond. Ze wilden alleen boeren op de grond die aan de Vecht grensde. Deze grond liep namelijk met enige regelmaat onder water en dan bleef er een vruchtbaar laagje slik achter. De veldgronden die iets verderop lagen waren inferieur in hun ogen. Mijn vader en ik zijn op de veldgronden gaan boeren. Mijn vader heeft deze grond ontgonnen en mijn vrouw, zoon en ik verbouwen er nu aardappelen, suikerbieten, gerst, tarwe en valeriaan op. Met de huidige vorm van bemesten is dat geen probleem. Maar voor...
Bekijk detail van "Bah, wat is de Vechte weer bekoegeld!"
Verhaal
Bah, wat is de Vechte weer bekoegeld!
Vele sportvissers zaten met enige aan  regelmaat aan de oevers van de Vecht  te vissen. In de buurt van    de stuw was een geliefde plek in. Er zat veel vis in de Vecht, er werd in die tijd wel gezegd, “Als je een flinke steen in de Vecht gooit, raak je altijd wel een vis.”Regelmatig werd er paling, snoek en karpers met grote afmeting  binnengehaald. Eén van die vissers van toen was mijn vader.De in 2006 overleden opa van de Hardenberger Europees kampioen  wedstrijdvissen.Toch had deze stuw niet alleen mooie kanten. In het najaar stonk de Vecht vaak heel erg. Dit kwam doordat in die periode ee...
Bekijk detail van "Bertus Bril, sluiswachter bij de Haandrik"
Verhaal
Bertus Bril, sluiswachter bij de Haandrik
“Mijn vader heeft mij hier verwekt, mijn moeder heeft mij hier gebaard en ik ga hier mijn hele leven niet meer weg. Ik heb hier 39 jaar als sluiswachter gewerkt. Het is een bijzondere plek: de Vecht kruist hier het kanaal. Vroeger kwamen hier nogal eens schepen in de problemen door de sterke stroming. De sluis lag toen dichter bij de kruising van de twee waterlopen. Dat betekende dat schepen moesten remmen voor de sluis, maar tegelijkertijd bij sterke stroming juist extra motorkracht nodig hadden om recht te blijven liggen. Dat ging wel eens mis. Dan gingen vrouwen en kinderen van boord en war...
Bekijk detail van "Bommen op de spoorbrug over de Vecht bij Zwolle"
Verhaal
Bommen op de spoorbrug over de Vecht bij Zwolle
De eerste 8 jaar van mijn leven woonden we in Zwollerkerspel,  Berkum F11, zoals het toen der tijd werd aangegeven.Ik denk dat de adressering ongeveer in 1947-1948, Hessenweg 17 is geworden. Omdat ik in 1939 geboren ben en we in 1948 naar Zwolle zijn verhuisd, speelde het grootste deel van mijn Vecht herinneringen zich af in de Tweede Wereldoorlog. We woonden naast de beroepsvisser De  Leeuw die dagelijks met twee zwart geteerde roeiboten de Vecht op gingen (vader en oudste zoon) om de uitgezette netten te legen. De Duitse soldaten, die bij ons door vordering verplicht, ingekwartie...
Bekijk detail van "Burenplichten in Junne"
Verhaal
Burenplichten in Junne
Wanneer er in Junne een nieuwe bewoner kwam, haalden de toekomstige buren hem met paard en wagen op. Soms was het een hele trek, bijvoorbeeld uit Hardenberg, Nieuwleusen of achter Zwolle weg. Alles werd op de wagen geladen: hooi, stro, hout, huisraad, landbouwgereedschappen, enz. Als het niet te ver was, dan liepen de koeien. Het kleinvee: kalveren, varkens, geiten en kippen, gingen per wagen. De vrouwen en kinderen gingen per kleedwagen of soms per trein. Na de verhuizing werden de buren door de nieuw ingekomene uitgenodigd op buurvisite. Nadien werden ze als ‘buren erkend’. Dan ging van be...
Bekijk detail van "De aanleg van stuwen in de Vecht"
Verhaal
De aanleg van stuwen in de Vecht
In 1905 maakte Ir. W.F. Stoel een stuwplan voor stuwen in de Vecht. De bedoeling van het aanbrengen van die stuwen was het beter bedienen van de landbouw in het gebied. De zomer- en winterstanden bleken na de rivierverkorting zodanig te dalen dat boeren begonnen te klagen over grote droogte in hun weilanden. Tussen 1907 en 1914 werden vijf stuwen gebouwd, bij: Hardenberg, Mariënberg, Vechterweerd, Vilsteren (Kemminkhorst) en Junne. In 1919 en in 1921 werden de stuwen bij Ane en de Haandrik vernieuwd. Door de demping van de Dedemsvaart bij Ane was de stuw daar overbodig geworden. Deze stuw  i...
Bekijk detail van "De blauwe brug bij Dalfsen"
Verhaal
De blauwe brug bij Dalfsen
De blauwe brug bij Dalfsen staat op oude kaarten en toch zijn er mensen die zeggen dat er nooit een brug was. Is het een vergissing van cartografen of heeft de blauwe brug werkelijk bestaan? De blauwe brug staat ingetekend op kaarten van 1573, 1606 en 1635. Op de kaart van ten Have uit 1672 komt de brug niet meer voor. Er zijn mensen die nemen aan dat die brug er nooit echt geweest is. “Het moet een vergissing zijn,” aldus archiefmensen. Maar er is best reden om aan te nemen dat die blauwe brug er geweest moet zijn.  In vroeger tijden lagen er nergens bruggen over de Vecht, zo wil het verh...
Bekijk detail van "De eigenaren van Havezathe Arendshorst."
Verhaal
De eigenaren van Havezathe Arendshorst.
Zie bijlage, Word document. (Het document hierin plakken lukt niet.)
Bekijk detail van "De grote Oehoe van Hardenberg"
Verhaal
De grote Oehoe van Hardenberg
Het zal ongeveer in 1936 geweest zijn. De Vierde Wijkweg was toen nog een doorlopende weg. Tegenwoordig is het een doodlopende weg, maar toen liep die weg achter een boerderij langs en ging dan door naar de Elfde Wijk. En aan de overkant van die weg, daar was een schuur. En in die boerderij daar woonde toen een hele gelovige boer. Die had ook een hele gelovige knecht. En op een dag loopt die knecht die schuur in, het is een beetje donker, en hij ziet boven bij de hanenbalken twee grote rollende gele ogen. Hij holt naar buiten en hij zegt tegen de boer: "Boer, er zit een duvel in de schuur!" ...
Bekijk detail van "De havezate Camperbeek in Berkum"
Verhaal
De havezate Camperbeek in Berkum
De familie Campherbeek speelde in de 14e eeuw een rol van betekenis in de omgeving van Zwolle. In de 15e eeuw speelde Steven Campherbeek als drost van Salland een landelijke rol. Hij was riddermatig en verscheen vanaf 1477 ten landdage. Na zijn dood ging het bezit naar de zoon van zijn zuster Johan van Ittersum. In 1520 was Campherbeek in bezit van kleinzoon Johan Mulert omdat deze Johan ook de Ordel bezat noemde hij zich Mulert op den Ordel. De bezitting bleven in de familie Mulert tot 1652. De bezittingen gingen toen over naar dochter Willemina en haar man Johan van Keppel. Hun zoon die in...
Bekijk detail van "De heer Oldeman, nazaat van een schippersgeslacht in ommen"
Verhaal
De heer Oldeman, nazaat van een schippersgeslacht in ommen
‘Ik ben een geboren en getogen Ommenaar. De wortels van mijn familie liggen op en om de Vecht: Mijn voorvaderen waren namelijk schippers op de Vecht en voeren tussen Nordhorn en Zwolle op en neer. Door de vele meanders deden ze er wel zes dagen over om stroomopwaarts van Zwolle naar Nordhorn te varen. In verband met de lage waterstand werden ’s zomers dammen gebouwd. De schippers moesten vervolgens wachten tot het water hoog genoeg was om weer een paar kilometer verder te kunnen varen. Bij deze dammen, waar de schippers lagen te wachten, ontstonden tapneringen. Ook een tak van mijn familie r...
Sluit popup voor filter "Periodes"

Periodes (31 filters)

Zoekfilters

Collectietype
Groep
Periodes