MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1921 Koninginnefeest en een punterende prinses

Verhaal

1921 Koninginnefeest en een punterende prinses

Bijschrift foto: Koninklijk bezoek op 27 mei 1921. Rijtuig met Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik passeert de versierde muziektent op de Grote Markt. Daarachter is het Heerenlogement te zien (Beeldbank HCO)

Koninginnefeest en een punterende prinses
Koninklijk bezoek 27-29 mei 1921

Nog steeds is er geen verkeersbrug over de IJssel en dus speelt het Katerveer een prominente rol bij het bezoek van 1921. Vrijdagmorgen om tien uur was het al een drukte van belang, met erewacht, muziek en vele kijklustigen aan beide kanten van de IJssel. Onder het overvaren stonden de vorstelijke personen voor op de pont en groetten de wachtende menigte. Dat waren alleen nog Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, prinses Juliana kwam pas morgen. Prins Hendrik in admiraalsuniform, de Koningin geheel in het grijs. Het weer ook.

De ochtend is voor officiële plichtplegingen: ontvangst in de Statenzaal door het provinciebestuur, in het Raadhuis door de stad. Zowel burgemeester als vorstin herinneren aan 1895, onvergetelijke herinneringen nam ik eertijds van hier mee, en dus zijn de verwachtingen hoog gespannen: Wij stellen Ons veel voor van Ons bezoek aan Zwolle, zoowel als van de tocht, die wij morgen door de Provincie hopen te ondernemen, waarbij wij in de gelegenheid zullen zijn Onze Dochter met een zoo belangrijk deel van ons Vaderland kennis te doen maken. Op de eerste dag is er een optocht, een rondrit met diverse stops voor weeskinderen, zieken en bejaarden – de bloemenhulde was overal indrukwekkend, een hele hofauto vol – een zanghulde en nog een rijtoer.

Zaterdagmorgen al vroeg weer naar het Katerveer, waar de koninklijke ouders hun dochter mochten ophalen: gezinshereniging op de pont! Voor de net twaalfjarige Juliana had de feestcommissie flink uitgepakt: duizenden kinderen zongen haar toe op het Sportterrein in Spoolde en er waren goed georganiseerde kinderspelen. Tussen zang en spel brak de grootste vreugde voor de kinderen aan. Het Prinsesje begeleid door de ouders begaf zich, gevolgd door het overige gezelschap, in hun midden en bewoog zich midden door de 3000 kinderen. Zij sprak een vriendelijk woordje tot enkelen, dankte voor het mooie zingen en moest toen al spoedig weer haar plaats innemen, want de kinderspelen zouden een aanvang nemen. Toegegeven, het koekhappen is nog ver weg, meespelen zat er niet in, maar er is toch duidelijk nagedacht over een kindvriendelijk programma, heel anders dan bij het bezoek van 1895. En het zou nog beter worden.

Want ’s middags volgde een rondrit langs en door Staphorst, Giethoorn, Vollenhove en Hasselt. De rit naar Staphorst gaf even inzicht in het moderne verkeer: De snelheidswijzer schommelde tusschen de 40 en 45 KM. toen we langs de eindelooze Lichtmis een voorproefje genoten van de machtige verten in het vlakke noorden. Maar afgezien van tussen Staphorst en Rouveen meefietsende boerenjongens was toch Giethoorn het hoogtepunt. Want hier neemt het koninklijk gezelschap vanzelfsprekend plaats in een punter. De beide wethouders punterden het vaartuigje. Dwars door het schilderachtige dorpje gleden de bootjes voort, langs de huizen met hun breede, beschermende daken, langs de schaduwrijke erven en onder de typische bruggetjes. De Prinses hielp zelf punteren. Een stok was apart voor de gelegenheid gemaakt en daarmee boomde ze, dat het een aard had. Met groote animo werkte ze voort tot het eindpunt van den tocht. Giethoorn wint de prijs voor prinses-vriendelijkheid. 

Na terugkeer in Zwolle is er nog een indrukwekkend vuurwerk, en de volgende morgen een mooie kerkdienst in de Grote Kerk, door den oudsten predikant der Ned. Herv. Gemeente, ds. A. de Haan. Het moest, op uitdrukkelijke wens van de Koningin een heel gewone dienst zijn, zonder aandacht voor het vorstelijke bezoek. Maar toch: H.M. heeft na afloop van de godsdienstoefening te kennen gegeven, dat zij zooveel aan de preek had gehad, en dat zij zeer gesticht was en getroffen door de groote wijding. Toen kon het bezoek naar ieders tevredenheid eindigen.

Sjaak Onderdelinden

     

 

Trefwoorden:Koninklijke Bezoeken, Staphorst, Vollenhove, Hasselt, Giethoorn, Rijtuigen;
Periode:1921
Locatie:Zwolle