MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Stichting Klooster Sibculo en AOC De Groene Welle onderzoeken samen of het mogelijk is om een wijnhelling aan te leggen bij het kloosterterrein in Sibculo

Nieuwsbericht

De Stichting Klooster Sibculo en AOC De Groene Welle onderzoeken samen of het mogelijk is om een wijnhelling aan te leggen bij het kloosterterrein in Sibculo

15/1/2018

De Stichting Klooster Sibculo en AOC De Groene Welle onderzoeken samen of het mogelijk is om een wijnhelling aan te leggen bij het kloosterterrein in Sibculo. Op maandag 15 januari tekenden beide partijen daartoe, in bijzijn van wethouder Douwe Prinsse, een samenwerkingscontract in het gemeentehuis in Hardenberg.

De Stichting Klooster Sibculo wil het braakliggende terrein achter het voormalig klooster graag zo inrichten dat het gebied in cultuur-historisch en landschappelijk opzicht past in de voormalige kloosteromgeving en daarmee bijdraagt aan het behoud van het historische karakter van dit gebied.

In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan de aanleg van een wijnhelling. Rutger Mulder en Jesse Snippe, studenten van De Groene Welle, gaan onderzoeken of de grond en de locatie daarvoor geschikt zijn. Is dat het geval, dan maken zij ook een plan van aanpak waarmee de stichting aan de slag kan. Mocht de locatie ongeschikt blijken voor een wijnhelling, dan zal de Stichting Klooster Sibculo een alternatief zoeken. Zo zou de stichting hop kunnen gaan verbouwen, een gewas dat vroeger bij veel kloosters werd verbouwd voor de productie van bier. Naar verwachting neemt het onderzoek twee à drie maanden in beslag. De stichting kan het terrein dan in de tweede helft van 2018 in gebruik nemen.

Trefwoorden:Sibculo, Klooster, Kloosterterrein