MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Historische Kring Losser

Groep

De Stichting Historische Kring Losser (HKL) zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (in zonderheid van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities. Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en bewaard voor het nageslacht.

De Stichting Historische Kring Losser (HKL) zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (in zonderheid van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities. Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en bewaard voor het nageslacht.

“Dat is zo mooi van de Historische Kring, dat je steeds meer te weten komt van een dorp. Zo wordt een dorp steeds interessanter en boeiender.”

Deze mooie woorden schreef een al jaren in Canada wonende Losserse aan de redactie van ‘Oet Dorp en Marke’. De woorden zijn van belang voor iedereen die in Losser, Overdinkel en Glane geïnteresseerd is. Dat zijn de  inwoners van die dorpen, maar ook oud-inwoners en anderen die met Losser een band hebben gekregen, die niet meer loslaat.

Begin 2020 waren bijna 1130 van die geïnteresseerden lid van de Historische Kring Losser (HKL).

De HKL stimuleert de interesse voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser vooral door:

-          de uitgave van ‘Oet Dorp en Marke’, een tijdschrift dat aan het eind van elk kwartaal verschijnt en bij alle leden wordt bezorgd. Naast korte ‘huishoudelijke’ mededelingen staan in het tijdschrift bijdragen van vaste medewerkers en gastauteurs over heel verschillende onderwerpen, die wel altijd een raakvlak met de geschiedenis van onze omgeving hebben.

-          vijf keer per jaar voor de leden/donateurs een avond te organiseren met een lezing of een filmvoorstelling. Hoogtepunt daarbij is elk jaar de nieuwjaarsbijeenkomst, met de traditie geworden quiz met vragen aan de hand van dia’s.

-          het organiseren van tentoonstellingen en Open Monumentendag.

-          aan de jaarvergadering een uitstapje te koppelen naar een doel in de naaste omgeving

-          het beheren en uitbouwen van een archief, een grote fotocollectie en een nog grotere collectie bidprentjes. De fotocollectie (meer dan 10.000 foto’s) is nagenoeg helemaal gedigitaliseerd maar zal nu worden verrijkt met geoloactie, trefwoorden en beschrijving. Helaas zijn de foto's is in verband met auteursrechten alleen op onze locatie te raadplegen. De initiele digitalisering van de bidprentjes is klaar maar er worden nog steeds nieuwe aangeleverd. De al gescande prentjes (het zijn er in begin 2020 al meer dann 25.000) zijn te bekijken via de website van de HKL.

-          het schrijven en uitgeven van boeken over de Losserse geschiedenis. Dat heeft geresulteerd in een lange rij boeken. In november 2020 verscheen ‘Kroniek van Dorp en Marke Losser’. Alle leden hebben dit boek als jubileumgeschenk cadeau gekregen.

Vragen en opmerkingen met betrekking tot onze website en alles wat u op de site aantreft kunt u richten aan de secretaris. De secretaris zal er dan voor zorgen dat uw reactie bij de juiste persoon terecht komt, zodat er - als dat nodig is - zo spoedig mogelijk actie ondernomen kan worden.

Ook andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de Historische Kring Losser en de geschiedenis van Losser (in de meest brede zin) zijn welkom.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De HKL is door de belastingdienst, onder nummer 8166.57.026/57536, aangemerkt als een (culturele) ANBI.

 
 

 

/* CK googlemapsEnd v3.6 */

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Historische Kring Losser

Historische Kring Losser

Locatie op kaart