MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Steenfabriek de Werklust in Losser

Verhaal

Steenfabriek de Werklust in Losser

In en om Losser werden al eeuwenlang stenen gebakken. Hetzelfde gold vermoedelijk voor de plek waar nu De Werklust staat. We weten echter niet precies sinds wanneer hier steenbakkers werkzaam waren. Wel is bekend dat in 1895 een aantal mannen op dit perceel een veldoven bouwde. In 1898 werd de N.V. steen- en pannenfabriek Werklust opgericht.  Begin twintigste eeuw kwam het bedrijf in handen van de Duitse steenfabrikant Lindenbaum uit Gronau. Hij verkocht in 1923 het bedrijf aan de gebroeders Osse die de belangrijkste innovaties in het bedrijf doorvoerden en ook hun naam aan de hier vervaardigde steen gaven: de Osse-steen.

Steenfabriek de Werklust is gelegen in het lichtglooiende en lommerrijke Twentse landschap nabij de Duitse grens. De fabriek ligt in de gemeente Losser en bevindt zich op een terrein van circa twee hectare langs de weg naar Oldenzaal, net buiten de bewoningskern van Losser. Het complex bestaat uit een ringoven met schoorsteen op het voorterrein, een achterterrein met een vormloods, vijf droogloodsen en een werkplaats, en voorts een kleigroeve op het achterliggende perceel. De groeve en de vormloods zijn met elkaar verbonden door een smalspoor.
De Werklust is de laatste ringoven in Nederland waar handvormstenen in seizoenproduktie werden gemaakt. De andere nog werkende ringoven in ons land bevindt zich bij steenfabriek de Vogelensangh te Deest (Gelderland), waar de stenen her gehele jaar door machinaal worden gevormd en kunstmatig gedroogd. Elders in het land worden nog wel handvormstenen gemaakt, maar nergens meer met gebruikmaking van een ringoven. We mogen de Werklust te Losser daarom beschouwen als een uniek monument van bedrijf en techniek. Sinds 1999 geniet zij bescherming als rijksmonument.
De Steenfabriek is aangekocht door de Gemeente Losser en heeft nu de functie van museum gekregen.

Wilt u meer lezen over de historie en werkwijze van de Werklust lees dan dit bericht of bekijk deze video van RTV Oost uit 1993.

De steenfabriek is nu ingericht en te bezoeken als museum kijk hier voor de website.

Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van dit artikel en foto's is alleen toegestaan met toestemming van de redactie HKL en bronvermelding.

Auteur:HKL; voormalig Losser digitaal ; video RTV Oost
Trefwoorden:Losser, Bedrijven > Industrie, Steenfabriek, Museum, Historie, IJzeren Eeuw Overijssel
Personen:Osse
Periode:1898
Locatie:Losser