MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

K.L. SMITOORD - Een vakantiehuis in de Losserse Zandbergen (3)

Verhaal

K.L. SMITOORD - Een vakantiehuis in de Losserse Zandbergen (3)

Een grote villa met een rieten dak, in Gooise stijl. Zo’n huis verwacht je niet in de Twintiger jaren in de Losserse Zandbergen. Toch blijkt uit oude ansichtkaarten dat daar een dergelijk huis heeft gestaan. Het werd afgebroken in 1961.

Dit is deel 3 vanaf 1928 lees voor het begin eerst deel 1

Weekenden

Buiten de vakantietijd kunnen er andere activiteiten plaats vinden, zoals de in die tijd veel gehouden landdagen van allerlei groeperingen. Maar ook weekenden van vrouwenorganisaties. Van zo’n weekend op 9 tot 12 mei 1930 is een verslag bewaard gebleven.

De tweeëndertig deelneemsters arriveren op vrijdagmiddag om 16 uur. Ze maken een verkenningstocht door het huis. ‘De gezellige ruime speel- en eetzalen, de groote slaapzalen vormen ook voor volwassenen een aanlokkelijk verblijf’. Na de avondboterham gaan de dames een eindje om over het mooie bosrijke terrein. Weer thuisgekomen hijsen ze de Bondsvlag in top. ‘En hoog weerklonken onze mooie strijdliederen, hoog gezongen door enkele vrouwenstemmen’.

Ze praten over de Russische revolutie en het Amerikaanse kapitalisme en luisteren naar gedichten van Henriette Roland Holst. Ook is er een ‘lezing met lantaarnplaatjes’ van architect Jan Jans uit Almelo. Hij praat over bouwkunst en binnenhuisarchitectuur. Een groot gedeelte van zijn lezing gaat over woninginrichting. ‘Hij trachtte ons te doen begrijpen, waarom noodeloze krullen aan meubels zo leelijk zijn, waarom een kleedje ter “bescherming” van een ander kleedje zo dwaas en lelijk is’. Hij trapt daarbij wel op zere tenen, want de plaatjes van de kamers, die hij laat zien als zijnde zeer lelijk, lijken verdacht veel op de interieurs van de dames thuis. Maar ‘hij was gekomen om in ons allen wakker te maken den drang naar schoonheid, zich uitend ook in de voorwerpen waarmee de arbeider zich omringt’. De Stichting Goed Wonen, die van 1946 tot 1968 doet aan smaakopvoeding en met name de grote plompe ‘old finish’ meubels, in antieke stijl afgewerkt, uit de woningen probeert te bannen, heeft hier al een voorloper. 

Ondanks kou en regenbuien wordt er ook veel gewandeld. Een van de wandelingen gaat over Duits grondgebied. Met een aan de directrice verstrekte vergunning gaan de dames op weg. Bij de grens worden ze aangehouden en tonen de vergunning. ‘De beambte las en las nog eens en keek toen onze groep er nog eens op aan. “Aber das sind doch keine Kinder”, zei hij: de vergunning was gegeven aan de directrice, ter begeleiding van kinderen! Maar hem werd uitgelegd, dat dit maal de moeders dier kinderen het hem wel bekende vacantie-oord bewoonden en hij liet ons rustig onze wandeling door Duitschland maken’. 

Het waren voor de dames ‘Dagen van vreugde’ dat weekend, ‘dagen ook van stil peinzen, van voorbereiding tot den strijd, die ons aller strijd is: voor het nader brengen van het socialisme’.

Dit is een krantenbericht van een ander weekend uit juni 1932 met als sprekende kop "De Zondag in het jaar"

De deelnemers aan de weekenden en landdagen gaan soms ook in demonstratieve optocht naar Losser. Zo vertrekt de jeugdgroep van de Textielarbeidersbond in 1932 voor een Pinksterfeest vanaf ‘Ons Huis’ in Enschede: ‘Om precies 4 uur wordt afgemarcheerd’.

Op 14 april 1933 breekt er ook een bos- en heidebrand uit waarbij 3 ha landbouwterrein bij het vakantiehuis wordt verwoest. Maar de beheerder was er vlot bij: ‘Op den straatweg van Losser naar Overdinkel hield hij drie personen aan, die hem verklaarden, dat zij in de Zandbergen een pijp hadden uitgeklopt’.

In deel 4 gaan we verder in op een "Vredesmeeting" in 1936.

 

Thea Evers, HKL, eerder gepubliceerd in de Oet-Dorp-en-Marke 2013-2

Trefwoorden:Zandbergen, Dinkel, Vacantiehuis, K.L. Smitoord, Bewoningsgeschiedenissen
Personen:Roland Horst, H.(Henriette), Jans, J.(Jan)
Periode:1928-1935
Locatie:Losser
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.