MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

K.L. Smitoord - Een vakantiehuis in de Lossersche Zandbergen (4)

Verhaal

K.L. Smitoord - Een vakantiehuis in de Lossersche Zandbergen (4)

Vredesmeeting 

Dit is deel 4 voor de gehele serie lees vanaf deel 1

Op zaterdagmiddag 2 augustus 1936 werd er op het terrein in de Zandbergen een grote ‘vredesmeeting’ gehouden. Van tevoren zijn dertigduizend manifesten verspreid om de Twentenaren op te roepen naar Losser te komen. Van de vredesspeldjes zijn er alleen al in Enschede meer dan 500 verkocht.

De bijeenkomst staat in het teken van ‘Vrede en werk!’ ‘Twentenaren! Even over de grens wordt de vrede belaagd en is de vrijheid vernietigd. Koortsachtig bereiden de fascistische machthebbers de waanzin van een nieuwe, afgrijselijke oorlog voor!’

Zo’n 1000 tot 1200 deelnemers arriveren uiteindelijk met bussen, maar ook in demonstratieve optocht op de fiets. Na een geestdriftig meegezongen Internationale wordt het woord gevoerd door Ko Beuzemaker, de voorzitter van de Communistische Partij Nederland. Hij spreekt uitvoerig over de strijd voor het behoud van de vrede en wijst op de dreiging van Nazi-Duitsland. Leden van de SA, de bruingeüniformeerde ‘Sturmabteilung’, de op militaire leest gestoelde knokploegen van de NSDAP, stonden ondertussen aan de grens, een honderd meter verderop, de rode vlaggen en leuzen te bekijken. Zoals gezegd was de begroeiing aan beide zijden van de grens nog niet zo hoog als tegenwoordig, dus vanaf de grenspaal richting klooster De Bardel, waren de ‘rooie activiteiten’ goed te zien.

 

Beuzemaker vraagt ook aandacht voor de gebeurtenissen in Spanje. Op 17 juli was de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken. En natuurlijk kwamen ook de Nederlandse vraagstukken aan bod i.v.m. de ophanden zijnde verkiezingen. Er werd een collecte gehouden voor Spanje en de middag kende verder een bont programma met declamaties van Tine Fraterman, een sopraan die later bij de Enschedese Opera Forum zong. In 2009 kwam ze op negentigjarige leeftijd weer in het nieuws bij het verschijnen van de biografie van de schrijver Gerard Reve en wel als zijn eerste vriendin. Verder was er die middag muziek van het Schalmeienkorps uit Enschede en muziekvereniging De Eendracht uit Overdinkel.

 

Ko Beuzemaker ging na de Duitse inval in het verzet en werd op 13 januari 1944 door de Duitsers gefusilleerd in Scheveningen. De ‘Rooien’ aan de ene kant van de grens en de Nazi’s aan de andere kant, dat kon natuurlijk niet goed gaan. Dat gaf schermutselingen.

Zo is in 1937 te lezen:

 

In deel 5 gaan we verder in op een periode dat K.L. Smitoord gebruikt werd als opvangkamp voor jonge joodse vluchtelingen.

Thea Evers, HKL, eerder gepubliceerd in de Oet-Dorp-en-Marke 2013-2

 

 

 

 

Trefwoorden:Zandbergen, Arendsberg, Dinkel, Vakantiehuis, Smitoord, Bardel, Vredesmeeting, Bewoningsgeschiedenissen
Personen:Beuzemaker, K.(Ko), Fraterman, T.(Tine)
Periode:1930-1936
Locatie:Losser