MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Het Kasboek van de dominee

Nieuwsbericht

Het Kasboek van de dominee

26/10/2017

Drie jaar geleden publiceerde de HKL ‘Recht en onrecht in de Marke Losser’, een boek dat wij in het kader van een ledenwerfactie aan al onze (toen 750) leden cadeau hebben gegeven. De actie om nieuwe leden te werven is aangeslagen want op 1 april 2017 hebben wij ons 1000-ste lid in kunnen schrijven.

We zijn echter niet van plan om nu op onze lauweren te gaan rusten en gaan gewoon verder met activiteiten, die er steeds op gericht zijn om een steeds groter deel van de bevolking van Losser, Overdinkel en Glane te bereiken.

Eén resultaat van die activiteiten is het nieuwe boek met de titel ‘Het kasboek van de dominee’, dat 30 oktober zal verschijnen. Het boek is geschreven door Frans Jacobs. Hij is ook de auteur van het al genoemde ‘Recht en onrecht in de Marke Losser’. Dat boek was al binnen zeer korte tijd uitverkocht omdat ook vele niet-leden dit een prachtig boek vonden. Heeft u het gemist dan kunt u het boek op onze website digitaal downloaden. Deze nieuwe publicatie is in zekere zin een vervolg op het boek uit 2014 en zal door de medewerking van Paula Ketz (Ketz and Dogs grafisch ontwerp) dezelfde mooie vormgeving krijgen. 

Het boek is het resultaat van onderzoek in de oude ‘kerkenrekenboeken’ van de Hervormde Gemeente van Losser, die in het HCO (Rijksarchief) in Zwolle worden bewaard. Het onderzoek werd mogelijk nadat deze boeken vorig jaar door Andries Kuperus zijn gedigitaliseerd, wat bijna 1000 documenten opleverde.

Het blijkt dat de administratie van de kerk van 1678 tot begin 19de eeuw niet alleen in cijfers werd gevoerd maar ook in de vorm van vele verhalen. Deze verhalen hebben raakvlakken met de Marke, maar vertellen ook veel over het dorpsleven in die twee eeuwen. Dat dorpsleven werd voor een deel gekenmerkt door twisten tussen protestanten en katholieken, maar ook door geschillen tussen een rijke bovenlaag en de boeren uit de Marke. En zelfs binnen de Hervormde Gemeente waren twisten, zo lijkt het soms, aan de orde van de dag. Frans Jacobs is er, ook in dit boek, in geslaagd om de ‘krenten in de pap’ te vinden. Misschien zaten er deze keer zelfs wel meer krenten in de onderzochte pap!
Het is een mooi boek geworden, waarin Frans Jacobs opnieuw blijk geeft over een analytische en kritische geest te beschikken. Zo heeft hij ook originele gedachten ontwikkeld om te verklaren waarom Losser niet protestant is geworden, maar grotendeels katholiek is gebleven.

Boekpresentatie HKL: Kasboek van de dominee

Op maandag 30 oktober om 20.00 uur zal bij Grand Café  Smit tijdens een ledenavond van de Historische Kring Losser (HKL) een nieuw boek worden gepresenteerd. Het boek draagt de titel ‘Het Kasboek van de dominee’ en is geschreven door Frans Jacobs.

Eerste exemplaren van het boek zullen worden aangeboden aan de ds. Hennie Marsman, de huidige predikante van Losser en aan pastoor André Monninkhof van de parochie Maria Vlucht. Voorafgaand aan de aanbieding houdt Frans Jacobs een korte lezing over zijn boek. 

De verkoopprijs van het boek bedraagt € 20,00. Het is te koop in de HKL-boekwinkel (www.historischekringlosser.nl) en bij de boekhandel en de VVV in Losser.

Bestelde boeken kunnen aan het eind van de avond worden meegenomen.

De avond is vrij toegankelijk voor leden en introducees van de HKL.

 

Trefwoorden:HKL, Boek, Dominee
Personen:Frans Jacobs
Locatie:Losser