MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Historische Kring Wierden

Groep

Stichting Historische Kring Wederden

Hartelijk welkom op de site van de Stichting Historische Kring Wederden in Wierden.

We gaan weer open: Van “Vive la France” naar ”Lang leve de kleermaker”. Door alle coronabeperkingen zijn de Historische Kring Wederden en  galerie Groot’n Jans van Ingrid Groeneveld (veel te) lang gesloten geweest. Jammer, maar niets aan te doen, maar op woensdag 9 juni a.s. wordt  (eindelijk) de expositieruimte weer geopend voor het publiek.

 

 Voor verdere informatie kunt u het secretariaat benaderen via telefoon 0546-572651 en/of email secretariaat@historischekringwierden.nl.

De Stichting is eind 1995 opgericht met de bedoeling de kennis van het eigen dorp en volk te bevorderen en belangstelling te wekken voor datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd is.

Inhoudsopgave

Inleiding

Bestuur

Werkgroepen

Lid worden

Inbreng materiaal

Statuten

Huishoudelijk Reglement

ANBI

 

Inleiding
Hartelijk welkom op de site van de Stichting Historische Kring Wederden in Wierden.
De Stichting is eind 1995 opgericht met de bedoeling de kennis van het eigen dorp en volk te bevorderen en belangstelling te wekken voor datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd is.

Hoe brengen we dit tot stand?
We leggen door onderzoek verkregen kennis, resultaten uit onderzoek of eigen ervaring schriftelijk, dan wel op film, foto, video etc. vast;
we doen verslag van onze opgedane kennis door middel van publicaties, het houden van lezingen, excursies en exposities.

Terug naar inhoudsopgave

Bestuur
Voorzitter: mevr. R. Broeze - v/d Kolk, Hoge Hexel
Vice-voorzitter: dhr. T.B.M. Pigge, Wierden
Secretaris: mevr. L.E.M. Evers - Meijer, Wierden
Penningmeester: dhr. F. Fruytier, Wierden
Lid (PR medewerker): dhr. K.H. Kroon, Wierden
Lid: dhr. A.H. Heldoorn, Wierden
Lid: dhr. B.F.M. Ros, Wierden

Terug naar inhoudsopgave

Lid worden
Wij hopen dat uw belangstelling voor onze stichting gewekt is en dat ook u van mening bent dat de geschiedenis van Wierden behouden moet blijven. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich aanmelden als donateur en/of eventueel als werkgroep-medewerker door contact op te nemen met de beheerder van het donateurs-secretariaat van onze kring, 
U kunt zich ook per email aanmelden: penningmeester@historischekringwierden.nl (zie aanmeldingsformulier bij de bijlagen)
De jaarlijkse bijdrage is € 22,50 + een eenmalig inschrijfgeld van € 2,50.

Terug naar inhoudsopgave

Inbreng materiaal
Archief-materiaal, goede gebruiksvoorwerpen, oude Wierdense (familie)foto's die het waard zijn om bewaard te blijven, kunnen na telefonisch contact met een van onze bestuursleden ingebracht worden.
Onze opslagruimte is beperkt. Daardoor kunnen we grote materialen slechts incidenteel opnemen.

Terug naar inhoudsopgave

ANBI
(culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Stichting Historische Kring Wederden
RSIN nummer: 804588454
Bankrekening:  NL18RABO0157997502

Contact gegevens:   van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat 2, 7641 BX, Wierden

Bestuur:
Mevr. R. Broeze - van der Kolk (voorzitter)
T.B.M. Pigge (vice voorzitter)
Mevr. L.E.M. Evers - Meijer (secretaris)
Dhr. F. Fruytier (penningmeester)
K.H. Kroon (PR)
A.H. Heldoorn (lid)
B.F.M. Ros (lid)

Beleidsplan: 
Meerjarenplan ter inzage bij de Historische Kring Wierden

Beloningsbeleid:
Bij de Stichting is geen sprake van enigerlei vorm van beloning.

Doelstelling:

  • De Stichting is eind 1995 opgericht met het doel de kennis van het eigen dorp en volk te bevorderen en belangstelling te wekken voor datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd is.
  • Het vastleggen door onderzoek verkregen kennis, resultaten uit onderzoek of eigen ervaring schriftelijk, dan wel op film, foto, video etc..
  • Verslag doen van opgedane kennis door middel van publicaties.
  • Het houden van lezingen en exposities

Activiteiten:      

  • Het organiseren van 3 à 4 exposities per jaar over wisselende onderwerpen die betrekking hebben op cultuur en natuur van Wierden en omgeving.
  • Het houden van 6 tot 8 lezingen per jaar over diverse onderwerpen.
  • Het uitgeven van een eigen magazine en het publiceren boeken in relatie tot de doelstelling

Financiën:

Het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen is in te zien op navraag bij de Historische Kring Wierden aan de Appelhofdwarsstraat.


Terug naar inhoudsopgave

 

Wij zijn gevestigd in de van Buurenstee
Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden.

Openingstijden
Woensdag:     14.00 - 17.00 uur
Donderdag:    14.00 - 17.00 uur
Vrijdag:           14.00 - 20.00 uur
Zaterdag:        11.00 - 16.00 uur

En op afspraak via het secretariaat mogelijk op andere tijden en/of dagen.

e: secretariaat@historischekringwierden.nl

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Historische Kring Wierden

Historische Kring Wierden

Locatie op kaart