MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Geschiedenis van de Landbouwschool Wierden, deel 3.

Verhaal

Fotoonderschrift: Bij gelegenheid van de opening van de tuinkas in 1990 rechts de heren Kuizinga en directeur Oldenhuis Arwert.

Geschiedenis van de Landbouwschool Wierden, deel 3.


In het schooljaar 79/80 neemt dhr. J de Vries afscheid als directeur van de school en wordt opgevolgd door de heer A. Voortman. Ook komt er voor het eerst een administratieve kracht op school mevr. S.G. (Sanny) Kamphuis- Stroeve. Een eigen ruimte voor haar is er niet. Er is meer ruimtegebrek. Te weinig kapstokken, het overblijflokaal te klein voor 125 leerlingen. Dhr. Oldenhuis – Arwert wordt decaan en tevens plaatsvervangend directeur. Ook zijn de heren Vrijhof en Jonker op school gekomen.
In het schooljaar 80/81 bedraagt het leerlingenaantal zich op 130. Het bestuur heeft een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de school. Er wordt les gegeven op daarvoor totaal ongeschikte ruimtes en in het technieklokaal wordt zelfs dubbel les gegeven. Onderwijskundig roept dat de nodige vragen op.
Op woensdag 17 december 1980 wordt er voor het eerst een “Open Huis” gehouden. Nieuwe leraren van Kolfschoten, Slikke en Kuizenga.
Het cursusjaar 81/82 beginnen we met 157 leerlingen aan de LAS en 28 aan de RUVA. Ondanks de vele “burger” jongens en meisjes blijft de sfeer en het schoolverzuim goed. Gelukkig kunnen er twee lokalen gehuurd worden inde Ichtusschool. Ook word er een aanvraag ingediend om het onderwijspakket te mogen uitbreiden met het van Verwerking van agrarische producten. De vakken Scheikunde, Plantenteelt, Bodemkunde, Bemestingsleer en dierhouderij kunnen niet optimaal worden gegeven wegens gebrek aan noodzakelijke praktijkruimte. Ook een tuinkas blijft dringend gewenst. Nieuw op school Dhr. Maris.
Het schooljaar 82/83 gaat gepaard met een stijging van het aantal leerlingen boven de 200. Namelijk 203 aan de LAS en 34 in het leerlingstelsel. Aan de RUVA en de RUWEI wordt les gegeven door de heren Oldenhuis - Arwert, ten Hooven en van de Slikke. Er wordt een Medezeggenschapsraad opgericht met als voorzitter Dhr. J. ter Steege en als secretaris van Kolfschoten. De uitbreiding van de school laat nog steeds op zich wachten, zodat de heer Jonker zijn lessen Algemene technieken moet geven in een werkplaats van de Firma Nijhof en Wassink. Maar eindelijk de tuinkas komt er.

Gezicht op de nieuwbouw op de plek voorheen de Landbouwschool.

Het schooljaar 83/84 zijn er 232 leerlingen aan de dagschool LAS en zitten daarmee aan onze top! Ook nog 26 aan de leerlingstelsels RUVA en 26 aan de RUWEI waar dhr. Vliek het team komt versterken. Ook nieuw op school de heren D. Velten en Meijerink. De langverwachte tuinkas wordt op 6 april 1984 feestelijk geopend. Eindelijk kunnen de lessen goed gegeven worden, vooral de vakken Plantenteelt en aanleg en onderhoud. We missen eigenlijk nu nog een goed schei en natuurkunde lokaal en een lokaal voor de dierhouderij. De gehele Ichtusschool, 7 lokalen,  wordt dit jaar gebruikt.
Het leerlingenaantal bleef groeien tot bijna 300,  waardoor het ruimtegebrek steeds nijpender werd. De aanvraag tot uitbreiding is reeds jaren onderweg. En in december 1986 komt het verlossende woord uit den Haag. Uitbreiden! Op 15 en 16 juni 1988 is de opening van de verbouwde school.
Het resultaat is een prachtige ruime en nieuwe school met goed geoutilleerde lokalen waarin het goed is om les te geven. Per 1 augustus 1990 is de school gefuseerd in het A.O.C. Twente.
In september 1992 vind de bekendmaking plaats dat de school binnen enkele jaren uit Wierden zal verdwijnen!
In oktober 2000 wordt het gebouw afgebroken amper 8 jaar na de  grote verbouwing. De vrijgekomen ruimte werd ingevuld met woningbouw.
Deze bijdragen zijn geschreven door Johan Maris.

0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand