MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Geschiedenis van de Landbouwschool Wierden, deel 2.

Verhaal

Fotoonderschrift.
De nieuwe Landbouwschool welke werd gebouwd iets verderop aan de Grote Maatweg. Zie ook het kunstwerk welke is aangebracht op de muur in het kader van de stimulering van de kunst en Naoorlogs bouwen.

Geschiedenis van de Landbouwschool Wierden, deel 2.
In de jaren 60 krijgen de leerlingen steeds meer lessen in de week. Respectievelijk zijn ze voor het 1e  jaar 32 uur, het 2e jaar ook 32 het 3e jaar 28 en het 4e jaar 21 lessen per week. De heer ter Horst is inmiddels aan school gekomen en het schoolgeld is verhoogd naar ƒ 35,00 per cursusjaar.
Vanaf het schooljaar 1962 – 1963 wordt de voorzitter van het schoolbestuur dhr. Kippers opgevolgd door zijn buurman dhr. Vunderink. Deze mag de nieuwe school openen, want op 4 mei 1964 werd een geheel nieuw pand eveneens aan de Grote Maatweg 6 in gebruik genomen. Een prachtig, geheel aan de eisen voldoend gebouw met 5 lokalen. Ook in dit jaar zijn er voor het eerst officiële examens afgenomen, zowel schriftelijk, mondeling als praktische examens aan het eind van het schooljaar

Vanaf het schooljaar 65/66 doen de leerlingen voor het eerst mee met het hand en machinemelken. De ouders waarderen dit bijzonder. De melkleraar en voormelker van het eerste uur is dhr. H. Wessels. Ook wordt er voor de eerste keer een kalveropfokclub georganiseerd, wat tot een groot succes leidde. Vanwege ruimtegebrek in de sportlokalen wordt er nog steeds geen gymnastiek gegeven.
Dhr. Westeringh verliet in augustus 1967 de school en dhr. de Vries volgde hem op. Dhr. A. Voortman werd benoemd als theorie leraar. Dit schooljaar ontstaat er ook een fusie tussen de O.L.M. en C.B.T.B waardoor de school onder de Stichting tot beheer van Christelijke Land en Tuinbouwscholen in Overijssel gaat vallen. Dhr. Achteres wordt voorzitter en dhr. Vunderink secretaris.
In augustus 1969 komt dhr. Oldenhuis Arwert aan school als veeteelt praktijk leraar. Ook in dit jaar krijgen de leerlingen gymnastiek in de sporthal op de woensdagmiddag wanneer de basisscholen vrij zijn. Dhr. Hiemstra geeft deze lessen. Twee jaar later komt daar het schoolzwemmen en typen,  gegeven door dhr. Derksen bij.
Begin jaren zeventig schommelde het leerlingenaantal rond de 85, maar aangezien de bestaansnormen steeds strenger werden werd er overleg gevoerd met de L.T.S en de L.E.A.O. in Almelo over een eventuele fusie. De fusie ging niet door vanwege het feit dat de school dan zijn eigen identiteit zou verliezen of zelfs haar deuren helemaal moest sluiten.
In augustus 1972 komt mevr. Borkent aan school als schoonmaakster en een jaar later opgevolgd door haar man, en deze werd aangesteld als conciërge. In het schooljaar 73/74 doen de leerlingen voor het eerst examen voor het lasdiploma van het N.I.L. Van de zestien slagen er dertien. Vanaf het schooljaar 74/75 is er samenwerking tussen de Prakrijkschool in Almelo om te komen tot een opleiding voor 16 jarigen die niet verder willen leren. Hieruit is het leerlingstelsel ontstaan.
Eind jaren zeventig komen er steeds meer “burger” jongens op school. Ook komen er meisjes op school waardoor er aparte wc’s moesten worden gebouwd. En voor het eerst komt het leerlingenaantal boven de 100 exact 114!
Het schooljaar 78/79 wordt gestart met 127 leerlingen. De school is duidelijk te klein. Er zijn minstens 2 lokalen meer nodig. Dit voor de vakken handvaardigheid en algemene technieken en voor biologie en dierhouderij. Ook door verbreding van aantal vakrichtingen hebben we voor het vak plantenteelt een tuinkas nodig zodat de leerstof beter tot zijn recht komt. Dit schooljaar ook voor het eerst trekker rijbewijs cursussen voor de leerlingen verzorgd. Dhr. ter Horst verlaat de school en wordt opgevolgd door de heren Drosten en Bolink respectievelijk als las-leraar en als theorieleraar.
Volgende week deel 3.

0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand