MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De zomer van 1959

Verhaal

De zomer van 1959

De zomer van 1959

Foto-onderschrift. Het water werd opgepompt met de pomp bij de put. Vervolgens werd er met vereende krachten de gierkar gevuld en het water naar het vee gebracht.
 

De zomer van 1959
 

2018 zal de boeken ingaan als een extreem lange zomer met veel droogte. Maar er waren sinds de weermetingen vanaf1901 meerdere droge zomers.

Bij de grote droogte in de zomer van 1959 behoorde Twente tot de zwaarst getroffen gebieden in Overijssel. Maar wat dat jaar zo bijzonder maakte was de langdurige droogte gedurende het voorjaar. Van 4 mei tot 25 juni viel er geen druppel regen. De warmste dag van de zomer van 1959 was 9 juli, toen werd er in Venlo 36,6 ° C gemeten. Het lange droge voorjaar was niet goed voor de boeren, want veel gewassen verdroogden op het land. Er werd ook nog niet gesproeid, zoals tegenwoordig veel gebeurt. Het was zo lang droog dat we – toen het eindelijk ging regenen – met onze neuzen tegen de ramen zaten te kijken naar de regen.

Op veel veebedrijven liep de melkproductie hard terug. In de omgeving van Haaksbergen werden zelfs stukken loofbos afgerasterd waarna men er het vee instuurde. De koeien moesten ten slotte toch wat eten! Ook van de knollen op de velden kwam niet veel terecht al waren er boeren die de koeien de knollenvelden instuurden. De haver werd niet eens geoogst. omdat het de moeite niet loonde. Er waren boeren die van grote afstanden leidingwater aanvoerden (zelf had men geen waterleiding). Zo trachtte men op alle manieren de gevolgen van de droogte te bestrijden. De droogte was er ook de oorzaak van dat er meer ziekte voorkwam onder het vee. Immers de dieren rukten het gras met wortels en al uit. waardoor zij teveel zand binnen kregen. Koliek was daarvan het gevolg. Gelukkig kwam er hulp uit de Noordoostpolder. Boeren uit de N.O. Polder die over het algemeen een uitstekende zomer hadden gehad, kwamen hun zwaar gedupeerde collega's in Overijssel te hulp. De landbouworganisaties in de polder organiseerden een grote inzamelingsactie van veevoeder. Voor de distributie van de ingezamelde bietenkoppen, voederaardappelen, stro van erwten, gerst, haver, klaver en lucerne zorgde de Overijsselse Landbouw Maatschappij COLM), die vervolgens contact op nam met de voedselcommissaris in Overijssel. Deze schakelde op zijn beurt de plaatselijke bureauhouders in, die er dan voor zorgde dat het voer op de goede plek terecht kwam.
 

14 oktober 1959


In veel plaatsen worden de vele inwoners, die door de aanhoudende droogte met watergebrek te kampen hebben, van gemeentewege van water voorzien. Nu de droogte aanhoudt en elke dag meer inwoners zonder water komen te zitten, is het de gemeentelijke dienst welke belast is met deze watervoorziening onmogelijk geworden om het water te bezorgen. Daarom zullen degenen, die water nodig hebben, dit zelf moeten gaan halen. Met ziet momenteel geen andere oplossing.
Met ingang van woensdag 14 oktober 1959 werd er dus van gemeentewege geen water meer gebracht worden. Hiervoor in de plaats zal er dan op diverse punten en op bepaalde tijden gelegenheid worden gegeven om water te halen. Het is bij de gemeente natuurlijk bekend, dat niet ieder over materiaal en vervoermiddelen beschikt om veel water tegelijk te halen. Daarom wordt verwacht, dat men elkaar in deze zoveel mogelijk zal helpen.

 

1959 versloeg 1947, 1976, 1995, 2003 en 2006 op neerslag en zonuren over de “vakantieperiode” mei-september. Daarnaast staat 1959 2e op de lijst zonnige jaren en staat ze 3e op de lijst droogste jaren met slechts 536 mm. Het aantal warme dagen over het jaar was 112, daarmee staat 1959 2e achter 2003. Dat jaar telde 116 warme dagen.

Ook deze bijdrage staat in het teken van de expositie landbouw.

Bezoekt u ook de expositie “De stille revolutie in de landbouw tussen 1950 en 2000” in de van Buurenstee! Gratis toegang en gratis koffie!

Locatie:NL

Locatie op kaart