MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Wato veetransport en Busonderneming

Verhaal

De Wato veetransport en Busonderneming

De WATO
Historische Kring Wederden

De WATO – wat stond voor Wierdensche Algemene Transport Onderneming – werd opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw door H. Troost. Het was jarenlang een begrip in onze nabije omgeving. Oorspronkelijk vervoerde men varkens voor de 'export', maar nadat het Troost gelukt was een aanzienlijk aandeel in de lijndienst van Pek te krijgen en ging men over op personenvervoer.
In de vergunning, die door B&W van Wierden werd afgegeven op 10 mei 1933, werd onder andere het volgende vermeld: Dat de omnibus met kenteken E – 21084 bestemd om door de WATO te worden gebruikt als openbaar middel van vervoer door hen is goedgekeurd. Met het bedoeld rijtuig mogen hoogstens negentien personen worden vervoerd terwijl het grootgewicht dat daarop bovendien mag worden geladen 25 kilogrammen en de maximum snelheid waarmee mag worden gereden 35 kilometer per uur bedraagt. Het is verboden met deze autobus olie, benzine of andere licht ontvlambare stoffen te vervoeren, anders dan in de daarvoor bestemde reservoirs van de autobus. Deze verklaring moet zichtbaar in de wagen hangen.
De met golfplaten getooide garage van de onderneming bevond zich aan de Kluinveenweg, op grond van molenaar Weggeman. Later kocht diens buurman smid Beverdam het perceel en huurde de WATO het van hem, voor een bedrag van ƒ45,- per jaar. Eind jaren dertig verhuisde men met de garage naar Nijverdal. Rond 1940 werd de in Wierden woonachtige heer A.P. Fieleers directeur van het bedrijf. Hij bleef ook na de overname van de WATO door de TET deze functie vervullen tot aan zijn pensioen in 1979.
In 1938 kocht Jannink Beton de eerste bus van de WATO. Het voertuig stond na een ongeluk op de spoorwegovergang bij de Nijverdalsestraat nabij garage Schasfoort.

Auteur:Uit: De Wiezer