MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De School met de Bijbel, een kleine terugblik, door H. Timmerman

Verhaal

De School met de Bijbel, een kleine terugblik, door H. Timmerman

Fotobijschrift: Het ontwerp van de school is van architect G. Nijhoff het huis ernaast de directeurswoning is van de hand van architect H. Lodeweges.

De School met de Bijbel, een kleine terugblik, door H. Timmerman

Oprichter was Dominee Kromsigt, die op 1 november 1911 de eerste aanzet gaf om in Wierden een school met de Bijbel te starten. De heer Van de Kolk is het eerste hoofd van de school welke midden in het dorp staat en daarom de dorpsschool werd genoemd. Jammer genoeg is er over het begin van de school niet veel meer bekend, omdat de notulen van de eerste tien jaar verdwenen zijn. Vanaf 1921 is er wel weer de mogelijkheid terug te kijken naar verslagen van bestuur en school.
In 1921 is meester Buddingh hoofd en er wordt verder les gegeven door juf Haverkamp en meester Compagner. Armoe is er troef. Er is geen elektrisch licht en ze redden zich met gaslicht. Voor de verwarming staan er grote kolenkachels in de lokalen.
Er zijn ook diverse verenigingen die gebruik maken van de school. Onder andere de geheelonthoudersvereniging, de Jeugdzorg en de zangvereniging. In 1937 wordt voor het eerst gesproken van een bewaarschool voor kleuters of fröbelschool. Kleuterschool 'Margriet' komt niet veel later op de grond van de dorpsschool.
In 1950 wordt er voor het eerst gesproken over een tweede school. Op 15 juli 1952 brengen de voorzitter Ds. Van Slooten en het hoofd van de school de heer Buddingh een bezoek aan de inspecteur van het onderwijs om duidelijk te maken dat er een groot ruimtegebrek is door het steeds groeiende aantal leerlingen. Op advies van de inspecteur wordt besloten een architect aan te wijzen, de heer G. Nijhoff.
Samen met de heer Nijhoff wordt vervolgens een bezoek gebracht aan de bouwkundig hoofdinspecteur te Den Haag. Deze adviseert om een school te bouwen met vier lokalen. Het initiatief een tweede school te stichten ging gepaard met de discussie waar deze te bouwen. De school moest vanuit het dorp gezien 'over' of achter het spoor komen. Een geschikte plaats was aan de Kluinveenweg. Natuurlijk kwam ook de vraag aan de orde welk bouwtype de school moest worden. In die tijd was een zogenaamde 'halschool' nogal actueel. Echter, deze had een plat dak en dat wilde het bestuur niet in deze omgeving te midden van boerderijen. In een landelijke omgeving diende er een schuine kap op de school te komen. Een unieke situatie in Wierden, een halschool met een schuin dak.
Op de bestuursvergadering van 22 oktober 1953 wordt uit de sollicitanten met algemene stemmen de heer Th. Pas als hoofd van de nieuwe school benoemd. Ook onderwijzeres Buddenberg en meester Jans worden benoemd.
Op 10 juni 1954 werd het schoolgebouw door meester Pas voor de eerste keer geopend. De deuren staan open, de school is nu klaar jubelden de kinderen in het lied ter gelegenheid van de in gebruik name van de school. Op 15 september werd de school onder bijzonder grote belangstelling officieel geopend. Het openingswoord werd gesproken door Ds. H.A. van Slooten als voorzitter van het schoolbestuur. Diverse sprekers brachten hun gelukwensen over, zoals: Ds. Kijftenbeld namens de Kerkenraad van de Ned.Herv. kerk, Mr. E.D. Maaldrink, burgemeester van Wierden, namens de gemeenteraad en de heren Westerhof, Timmerman, Garben en Schrooten namens de lagere scholen van Wierden en Enter.

In 1974 wordt het 25-jarig jubileum groots gevierd met een receptie in het Anker en is er een groot schoolfeest voor de kinderen.
In 1980 wordt er een kleuterschool bijgebouwd.
In 1994 vieren ze het 40-jarig jubileum met onder andere een herinneringsboekje.
In oktober 2004 is het 50-jarig jubileum gevierd met diverse activiteiten. Op de reünie - die gehouden werd in een grote feesttent bij de school aan de Kluinveenweg - waren vele oud leerlingen, met name ook uit de Zuid-Molukse gemeenschap en verder uit het gehele land. Ook de inmiddels overleden 85 jarige meester Pas en mevrouw Kobes Buddenbergh waren aanwezig.
Als Historische Kring Wederden mochten wij het geheel veraangenamen met een dia-presentatie van oud-Wierden, met plaatjes uit de directe omgeving van de school en daarbuiten.

Auteur:Uit: De Wiezer