MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Confectiebedrijf Wanschers aan de Dikkensweg.

Verhaal

Fotoonderschrift: Confectiebedrijf Wanschers aan de Dikkensweg. Thans de plek van supermarkt van Jumbo.

Fa. G.H. Wanschers en Co. bestond 50 jaar. We schrijven het jaar 1958!
Als we alles nog eens een keer over moesten doen zouden we ons nog wel eens een keer achter de oren krabben, alvorens dat besluit zou vallen. Deze woorden tekenden we op uit de monden van het echtpaar G.H. Wanschers  Schipper dat naast haar 50 jarig huwelijksfeest op vrijdag a.s. het 50 jarig bestaan van de zaak herdenkt.
In de gezellige woonkamer gezeten tegenover het nog krasse echtpaar kregen we uit hun monden zo ’t een en ander voorgeschoteld waaruit we de conclusie trokken dat de eerste zinsnede uit dit verhaal maar betrekkelijk was.
Uit alles bleek toch wel de hardnekkigheid om met een oneindige dosis geestdrift maar bovenal liefde voor het zakenleven door te zetten en uit het niets iets op te bouwen wat hun beider werk moest bekronen. Als we de hele 50 jaar eens globaal doorliepen blijkt dan ook wel dat in verschillende fasen van deze periode de strijd keihard was. Als jong maatje die al op 12 jarige leeftijd aan de slag moest, was de heer Wanschers al spoedig doordrongen van het feit dat hij, wilde hij hogerop in de maatschappij in de avonduren moest uitkijken naar een bijverdienste. Zelf uit een groot gezin stammend, waarvan moeder weduwe was, was bij hem al vroeg het plan gerijpt vooruit te komen in de maatschappij.
Toen nog bij moeder wonend aan de Marktstraat begon hij des ’s avonds te barbieren (scheren) en stichtte in het kleine een handeltje  in sigaren en manufacturen. Toch had de heer Wanschers nog wel tijd over voor Amor want hij kreeg connecties met een telg uit het Wierdense Schippersgeslacht, een geslacht waaruit van oorsprong ook de nodige zakenlieden zijn gekomen.
In 1911 werd een grote stap gewaagd en op 21 juli stapten de jongelui in het huwelijksbootje. Zij vestigden zich in het inmiddels aangekocht pand aan de Nijverdalsestraat. Hierin werd een manufacturenwinkeltje gevestigd en daarnaast een barbierszaak (kapperszaak voor scheren) In deze laatste zaak werd de heer Wanschers ’s avonds bijgestaan door “Dieks” Schipper die later deze tak van het zakenleven in zijn geheel overnam. Het was in het begin natuurlijk zeer moeilijk om de zaak aan het draaien te krijgen. Wierden was toen nog een onbeduidend plaatsje waarin welvaart nog gering was. Toch werd in deze periode 1911 – 1918 de grondslag gelegd voor het nieuwe bedrijf, alleen moest men niet vragen hoe! Van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds half elf was de winkel open. Mevrouw Wanschers bijgestaan door een zuster van haar man had naast de winkel ook de zorg over haar drie kinderen die zich inmiddels hadden gemeld.
De heer Wanschers had inmiddels verder gekeken en in 1918 werd een grossierderij en een breierij in het leven geroepen waar 16 meisjes werkzaam waren. De werkzaamheden breiden zich uit. De heer Wanschers doorkruiste per motor geheel Overijsel en een gedeelte van Drenthe om de goederen aan de man te brengen. Onder supervisie van zijn vrouw produceerde de breierij veel wollen sokken en ondergoed waar in die dagen veel vraag naar was. Vanwege de drukte deed zijn dochter ( Mevrouw Schipper – Wanschers)  haar intrede in de zaak, en al spoedig volgde ook zoon Jan. Er werden vertegenwoordigers in dienst genomen, die per auto een veel groter gebied konden bereiken. Kort voor de oorlog werd de breierij aan de kant gedaan. In 1950 werd op een terrein aan de Dikkensweg ( huidige plek van de Jumbo) een confectiebedrijf gesticht welke in 1960 nog eens flink werd uitgebreid. Momenteel (1968 werken er 60 medewerkers waaronder een vijftal vertegenwoordigers die geheel Nederland bestreken.
Er is door de familie stug en enorm hard gewerkt,  en hebben ze bereikt wat de heer Wanschers zich destijds in zijn jongenshoofd had geprent, vooruitkomen in de maatschappij.
Anno 2017 is zowel het bedrijf als ook de winkel al weer jaren verleden tijd.