MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Boerderij “De Haar”van de Familie ter Keurs aan de Ypeloweg.

Verhaal

De Haar

Boerderij “De Haar”van de Familie ter Keurs aan de Ypeloweg.

De naam van de boerderij is “De Haar”. Ook wel de Haarboer of de Grote Haarboer genoemd.
De boerderij die er nu staat is gebouwd nadat de monumentale boerderij op 20 januari 1940 door een schoorsteenbrand volledig was verwoest. De boerderij was daarvoor een driekappige boerderij, met naast elkaar een woonhuis met deel, potstal en schuur. Maar ook bij de bevrijding  van Wierden in 1945 werd de boerderij ernstig beschadigt doordat de Duitsers het V1 geschut in het naastgelegen Haarbos hadden opgesteld. De geallieerden beschoten en bombardeerden dit gedeelte veelvuldig.

Het erve “Ter Haeren” zoals het in 1456 wordt genoemd is een belangrijk cultuurhistorische erfgoed. Mede omdat het gelegen is op een oude “haarrug” een zandheuvel waaraan het haar naam dankt. Nabij dit erve liep het stroompje “De Götte”. Aan deze voormalige geul, aan de westkant van het erve De Haar ligt een prehistorisch grafveldgebied. Een urnenveld om precies te zijn. Dit grafveld en dat stroompje plus de oude haarrug past precies in de dodencultus van de prehistorie. Net als bij de oude Egyptenaren dacht men dat de urn met as van de overledene begraven moest worden nabij een rivier zodat de “oude Schipper” uit het dodenrijk de ziel van de overledene naar het dodenrijk kon vervoeren. Het grafveld laag aan de noordkant van de oude woonkern later Rectum genoemd. Het noorden had voor de vroegere bewoners ( Germanen, Saksen ) ook een parate betekenis.; het noorden betekende het dodenrijk.
Meestal vind je ten noorden van nederzettingen grafheuvels of urnenvelden vaak dichtbij water. Van oorsprong loopt er van Rectum in de richting Wierden een oud kerkenpad, de dodenstiege of dodenweg, waarover men vroeger vanuit Noord Rectum naar Wierden ging.  
Maar het erve ter Haar is een oud erve hoe oud het precies is zal men nooit exact weten, maar doordat het zo dichtbij een grafheuvelveld ligt en op een oude haarrug is gelegen is het van zeer oude datum.  De oudste schriftelijke vermelding dateert van 1456, als bewoner Arend van Bevervoorde, van het in Rectum gelegen Bevervoorde nu Barfde geheten aan de Ypeloweg bewoners familie Woudenberg) onder andere wordt beleend met de tienden die liggen op het erve De Haar.
In 1758 is de Burgemeester van Almelo Dhr. Bastiaan eigenaar van De Haar.
In 1854 wordt het bewoond door de familie Kippers.
In 1896 wordt De Haar betrokken door de familie ter Keurs. Het is dan eigendom van de bankiersfamilie  Dikkers, die in 1908 failliet ging. Het werd toen publiekelijk verkocht en aangekocht door de firma en familie ter Horst uit Rijssen.
Op 2 november 1939 wordt de boerderij verkocht aan Johan ten Cate wonende op de Bellinckhoff. Anno 2008 is Ten Cate nog steeds eigenaar.
In 1929 werd een keuterplaatsje afgesplitst voor een broer van Jan Hendrik ter Keurs genaamd Willem. Deze boerderij heeft zich ook ontwikkeld tot een volledige boerenbedoening.
De Duitsers die de lanceringen van de V1 verzorgden waren in de boerderij “de Haar” gelegerd. Het erf  ligt zo’n honderd meter van de Ypeloweg.  

De familie ter Keurs heeft dus ruim 100 jaar actief geboerd op de  boerderij. De heer ter Keurs is inmiddels overleden en mevrouw ter Keurs is verhuisd naar een woning in het dorp.