MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Binnen afzienbare tijd zal het nieuwe Gymnastieklokaal aan de Wilhelminastraat geopend worden.

Verhaal

Fotoonderschrift: De gymnastiekzaal aan de Wilhelminastraat met op de achtergrond de schoorsteen van de melkfabriek.

Uit de Wierdense Courant van vrijdag 19 augustus 1960
Binnen afzienbare tijd zal het nieuwe Gymnastieklokaal aan de Wilhelminastraat geopend worden.
Een prachtig gebouw wat getuigt van een goede architectuur. Juist een dezer dagen is de vloer gereed gekomen en deze heeft nog enige tijd nodig alvorens gebruikt te kunnen worden. Daarna zullen de toestellen geplaatst worden. Ook de schilders die aan het gebouw cachet geven leggen de laatste hand. Het zal vele verenigingen in Wierden een pak van het hart zijn, nu na vele jaren van gebrekkig werken van het ene gebouw naar het andere er een gebouw geopend wordt op een prachtig centraal punt waar zij de jeugd van alle gezindten datgene kan bij brengen wat zij zich ten doel hebben gesteld.
Burgemeester Maalderink sprak tijdens de opening zijn grote vreugde uit over de tot standkoming van dit gebouw. Hij bond de verenigingen en de scholen op ’t hart toch vooral voorzichtig om te springen met de toestellen. Voorst deelde hij nog mede dat de architect een prachtige elektrische klok heeft aangeboden welke een plaatsje krijgt in de turnzaal terwijl de aannemer een mooie buitenlamp heeft geschonken welke prijkt boven de hoofdingang.
Namens de hoofden van de scholen sprak meester Garben hoofd van de RK Jongensschool woorden van dank naar het gemeentebestuur. Een hartewens is in vervulling gegaan. De architect Ir. Van Broekhuijzen uit Hengelo was blij en verdrietig tegelijk, het werk is weer ten einde en de taak is volbracht.
De heer van Koningsveld, rijksconsulent voor Lichamelijke Opvoeding uit Deventer zei dat deze zaal voor het eerst is uitgevoerd met een vloeroppervlak van 12 x 21 meter, dit om bepaalde balsporten te kunnen uitvoeren.  Het gehele proces heeft dan wel 5 jaar geduurd voordat het gebouw er stond,  de bestedingsbeperking was hiervan de oorzaak, maar Wierden mag hier trots op zijn. De jeugd kan hier de sport weer omarmen.
De laatste spreker was de heer Höften voorzitter van “Sport en Vriendschap” die het woord voerde namens de verenigingen die hier straks mogen turnen en oefenen. Hij was reuze blij met dit gebouw en hoopte dat het mocht dienen tot heil van de Wierdense jeugd.
Het gebouw omvat een grote turnzaal van 12 x 21 meter, twee kleedkamers, en twee gescheiden doucheruimtes een voor heren en een voor dames een ruimte voor de berging van de turntoestellen en een kamer voor de sportleraar toiletten en een stookruimte voor de verwarming. De gymnastiektoestellen zijn geleverd door de N.V. “De Schelde” uit Goes De hoofdbouw is verzorgd door de fa. M.J. Dollen het schilderwerk door de Fa. Gebroeders Brouwer de elektriciteitswerken door de firma Engbers en Olthuis terwijl de firma G.J. Pleij het loodgieterswerk heeft verzorgd.
Thans anno 2017 is er sprake van dat het gebouw het einde van haar levensduur heeft bereikt en mogelijk vernieuwd dient te worden. Mogelijk op een andere plek of in combinatie met nieuwbouw van scholen.