MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

44 jaar geleden werd Carnavalsvereniging “De Tolmennekes” opgericht.

Verhaal

44 jaar geleden werd Carnavalsvereniging “De Tolmennekes” opgericht.

Fotoonderschrift: De eerste gala-avond met  v.l.n.r. Prins Gerhard 1e , Joep Duynstee, Tonny  Tibbe, Dika ( Joke Wanschers) Hans van den Broeke, nn, Hennik (Albert Pauwe) Gerrit Schasfoort, Mo (Greet Rutgers) 

44 jaar geleden werd Carnavalsvereniging “De Tolmennekes” opgericht.

Naar aanleiding van de elfde van de elfde, Narrendag voor carnavalsvierders, is in het jaar 1974 de Carnavalsvereniging “De Tolmennekes” opgericht. Een aantal enthousiaste Wierdenaren was van mening dat caranaval vieren ook in Wierden mogelijk moest zijn.

Als residentie heeft het bestuur Hotel De Zwaan gekozen waar alle activiteiten zullen worden georganiseerd. Met het zoeken naar een geschikte naam hebben de negen initiatiefnemers zich laten leiden door de functie van “De Zwaan” in de historie.

Ongeveer 300 jaar geleden stond op de plaats van het huidige De Zwaan het zogenaamde “Schottenhuis”, volgens historicus A.J. Wentzel (oud gemeentesecretaris) de eeuwenoude herberg aan de heirwegen van Deventer naar Duitsland, waarop de soms door vier paarden getrokken hessenwagens de weg vonden naar o.a. Bentheim. In 1834 werd door het rijk op deze plaats tol ingesteld die waarschijnlijk omstreeks 1860 is opgeheven.

Bij deze gedachtegang naar het verleden past de naam “Tolmennekes” prima. Het bestuur is van plan om dit eerste jaar alleen een carnavalsavond te organiseren op Rosenmontag (29 februari 1975) om daarna aan de hand van de belangstelling te kunnen bepalen wat er in 1976 dient te gebeuren. Voor de toekomst zijn er plannen om de gehele bevolking van Wierden bij het carnavaleske gebeuren te betrekken. De gedachten gaan in de richting van een carnaval voor de jeugd en voor de bejaarden, een prinsenbal op de elfde van de elfde en een galabal.

Het bestuur bestaande uit de heren, Bert Annink, Jan Reterink, Joep Duynstee, Hermen Kamp, Tonny Tibbe, Fons Wentink, Hans van den Broeke, Albert Pauwe en Josef Woolderink heeft inmiddels contact gehad met de Boorköttels uit Enter hetgeen uitermate hoopgevend en plezierig is verlopen en zijn er mogelijkheden besproken om in de toekomst bepaalde activiteiten samen te doen waaronder de sleuteloverdracht door burgemeester en wethouders op het gemeentehuis. Het bestuur heeft inmiddels een prins benoemd compleet met prinses en raad van elf, terwijl de eerste avond geleid zal worden door de president.

Op de eerste gala-avond werd Prins Gerhard 1e en prinses Hermien voorgesteld aan het publiek. Prins Gerhard  1e (Gerhard  Höften)  is tevens bekend als Graads uit de Wierdense Revue.

De vereniging heeft inmiddels statuten e.d. opgesteld zodat alles aanwezig is om een gezonde basis te verkrijgen. De belangstelling van de Wierdenaren zal in februari moeten uitwijzen of het carnaval vieren bij de “Tolmennekes” in de komende jaren gecontinueerd kan worden!

Bezoek de expositie  “44 jaar Carnaval van De Tolmennekes” bij de Historische Kring in de Van Buurenstee Appelhofdwarsstraat 2 tijdens de openingsuren.