MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Ontsluiting namenlijst indeling Begraafplaats Appelhof.

Nieuwsbericht

Ontsluiting namenlijst indeling Begraafplaats Appelhof.

3/12/2019

Ontsluiting namenlijst indeling Begraafplaats Appelhof.

 

Het bestuur van de Stichting Historische Kring Wederden nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij het voor het publiek openstellen van de indeling van de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Appelhofstraat te Wierden.

Dit gebeurt op dinsdag 10 december a.s. om 16.00 uur bij de HKW in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat 2 in Wierden.

 

Recent is een eerste stap gezet om de registers van elke begraafplaats/kerkhof in de gemeente Wierden toegankelijk te maken voor belangstellenden. Na enige maanden van goede samenwerken met de afdeling Burger Zaken van onze gemeente is nu een lijst beschikbaar met namen van overledenen met hun begraafplek op de voornoemde begraafplaats. De medewerking zowel de afdeling Burger Zaken en van de beheerders van de begraafplaats/kerkhoven was en blijft hiervoor van groot belang, hetgeen zeer wordt gewaardeerd.

 

Iedereen die geïnteresseerd is in het vinden van een begraafplek kan vanaf voornoemde datum niet alleen navraag doen op het gemeentehuis bij de afdeling Burger Zaken, maar ook tijdens de openingsuren bij de Historische Kring Wederden op voornoemd adres. De lijsten op het gemeentehuis en bij de HKW blijven, ook na eventuele correcties, identiek.

 

U bent van harte welkom.