MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Padvinderij in Lemelerveld

Verhaal

Padvinderij in Lemelerveld

Met de komst van dominee Wesseldijk en zijn echtgenote op 4 Juni 1944 als predikant van de Ned. Herv. Kerk in Lemelerveld, kreeg ook het jeugd- en jongerenwerk en alle andere activiteiten in de kerk nieuwe inpulsen.               

Het predikantenechtpaar stimuleerde de dorpsjeugd de oorlog te vergeten, plannen uitwerken en op de rails te zetten, met collegapredikant ds. Vogelaar van de Gerf. Kerk in ons dorp. De heer Blonet – onderwijzer aan de Hervormde school Doktersbrug – wist zijn stimulerende rol in te zetten om dit voornemen handen en voeten te geven. Plannen werden gesmeed een propagandaavond te organiseren en wel op 3 Augustus 1945 in het Hervormd jeugdgebouw, waar de Zwolse Huysmansgroep zich zou presenteren. De oproep aan de jeugd werd passief aangehoord zo direct na de oorlog. Al zou de Hitlerjugend een lichtend voorbeeld zijn geweest. Salueren met de eed van trouw onder de vlaggenmast, waar had men dat eerder gezien in voorbije jaren? Echter, de initiatiefnemers hielden vol en kregen, niet zo verwonderlijk, zoals 'echte Sallanders' betaamt de handen op elkaar.

14 December 1945

Een datum in de historie van het dorp. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog toonde zich de Bloem der Natie in een vredelievend uniform. Maar toch af en toe kritisch beoordeeld als geitenwollen jongensvermaak met als doel militaire voorbereiding. 

Een vooroordeel snel geboren, de diepere zin, geen luchtfietserij.   

De belofte aan hun beweging; geen ijdele leus. Het zal ons allen als voorbeeld dienen, hun eed met twee vingers van de linkerhand bevestigen elkaars voornemen in de padvinderij, eerlijkheid, behulpzaamheid, en ja hij zal een goede kameraad zijn! De heer Bos van de Zwolse Huysmanpadvindersgroep viel na zijn gloedvol betoog een daverend applaus ten deel. 

In de zomer van 1946 werd onder bezielende leiding van dominee Wesseldijk de bouw van de eigen blokhut ter hand genomen. Onder supervisie van G.J. Keukenkamp (op wiens grond gebouwd werd) verrees het clubgebouw, gedoopt met de toepasselijke naam 'De Drie Eiken'. Veldkeien voor de vloer werden van de Lemelerberg gehaald, ronde palen voor de wanden ter plekke aangevoerd, een open haard vervolmaakte het interieur.

Ons allereerste kamp met de dominee als hopman werd gehouden in Archem bij boer en schaapherder Nagel. Een grote groene tent diende als onderkomen. In de avonduren rond het kampvuur werden witte wieven uit hun geestenwereld teruggeroepen om wilde dansen rond ons kamp te vertonen. En werd uit volle borst geroepen: G...O...E...D...Z...O...goedzo…goedzo…goedzo…zo.       

Jongensgroepen droegen de naam de Welpen, meisjesgroepen gingen door het leven onder de naam Kabouters. Lang mochten wij niet profiteren van dit jonge predikantenechtpaar dat vanuit Warnsveld in Lemelerveld kwam wonen. In Nijmegen kreeg men lucht van dit gebeuren in het ons dorp. In 1947 werd een beroep uitgebracht om de gehavende Hervormde Gemeente haar onvoorstelbare oorlogswonden te helen. Op 28 september van dat jaar werden ze met weemoed uitgezwaaid door een erehaag van hun padvinderij.

De blokhut staat er nog als stille getuige uit een vervlogen tijd…en toch, de geschiedenis herhaalt zich: op een steenworp afstand staat daar het honk 'de Verbinding' voor de huidige generatie scouts. Wij wensen hun alle goeds en tevens een blijvende plaats in ons dorp, langer dan het bestaan van onze padvinderij in 'De Drie Eiken’.

Gegevens: Archief Hervormde Kerk Lemelerveld. Met dank aan J. Feberwee.
Historische Kring Dalfsen. De Oprechte Dalfser Courant.    

i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld             

H. Huisman, 9 Sept. 2016. 

Auteur:H. Huisman
Trefwoorden:Lemelerveld, Padvinderij, Scouting, Blokhut
Personen:ds. Wesseldijk
Periode:1945-1947
Locatie:Lemelerveld