MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Feestterrein in de Kerkenhoek

Verhaal

Feestterrein in de Kerkenhoek

Het perceel grond tegenover kruidenierswinkel Wagemans diende in de jaren na de oorlog als feestlocatie voor het dorp. Hier werden de concours hippique gehouden met alle attracties die werden ingezet om het vele publiek te vermaken.

Maar vooral het oranjefeest na de bevrijding. Eindelijk de nationale driekleur aan een hoge mast bij de toegang van het feestterrein, onze vaderlandse hymne tot ver in de lage landen buiten het dorp te horen. Schoolkinderen uitgedost met oranje sjerpen en dito strikken in optocht naar het feestterrein om zich uit te  leven in koekhappen, zaklopen, behendigheidswedstrijden en wat niet al. Vaderlandse liederen schalden uit de  installatie verzorgd door de firma Geissler om de uitgelaten menigte te ondersteunen bij hun activiteiten.

Om dit feest vorm en inhoud te geven werd een oranjecommissie benoemd; nee geen prominenten uit de samenleving, noch vooraanstaanden zo die er al waren. Door mensen die zich in de  oorlog verdienstelijk hadden gemaakt werd dit  feest op de rails gezet, jaar in jaar uit, met tomeloze inzet voor de samenleving.

V.l.n.r.: Krijn Hoogenboom, H.J. Kremer,
Dirk Kelder (met hoed), Tinus Vlietstra, Jan Henning;
achter: Frits Boshuizen, Jan Ellenbroek, Jan Zandman.
Paard en wagen van Krijn Hoogenboom

Maar niet alleen volksfeesten werden georganiseerd, ook paarden- liefhebbers konden ieder jaar hun hart op halen. Draf- en rensport, concours hippique, ringsteken, paardenkeuring.

Achter de bomen de hoge silo van de CAVV 

En tevens de vele schoolfeesten. Hier was het begin- en eindpunt van allerlei optochten.

Het Deventerpunt, waar vrachtschepen een ligplaats kozen tijdens de weekenden of wachtend om gelost te worden bij de CAVV, was een verkoopplaats van fruit en kersen door telers uit de IJsselstreek. Jaren nadien werd het bouwterrein opgehoogd ten behoeve van woningbouw voor de Nijverheidstraat, Klooster- en Industriestraat. Op dit opgespoten perceel grond verschenen duizenden voor ons onbekende plantjes die hun hoofd boven het zand uit staken. Navraag bij kwekerij Dikken aan de Nieuwstraat beantwoordde onze vraag: kersenboompjes in wording!!! Na al die lange jaren uit de kanaalbodem waren hun pitten tot leven gewekt. Een overtuigend bewijs dat er meer is tussen Hemel en Aarde.

Niet alleen een ontmoetingsplaats voor de schippers maar vooral ook de plaats van het paasvuur. Een ultiem gebeuren om het huishoudelijk afval in vlammen op te zien gaan, de jeugd te zien slepen met al wat maar brandbaar is. Versleten autobanden, asfalt dat bewaard werd voor dit evenement, al wat maar dikke vette rook produceerde was welkom. Jong en oud dansten als in een geheimzinnig ritueel rond het  enorme paasvuur. Op deze plek, waar het leek dat aan de  goden werd geofferd, staan nu riante bungalows; een villawijkje met anti-inkijkaccesoires. Het nabij gelegen verzorgingshuis Het Anker straalt niet uit hoe de bewoners eertijds hand in hand  om het vreugdevuur dansten.

Een impressie van dit jaarlijks gebeuren vinden wij in de Oprechte Dalfser Courant:


Op de burelen van de gemeenten, provincie en banken werden echter plannen gesmeed om dit feestgedruis te laten voor wat het was. Aan kussengevecht, touwtrekken en autovoetbal kwam een eind daar dit terrein een andere bestemming toebedeeld kreeg. Voor onze ouder wordende generatie bleek passende woonruimte nijpend te zijn. Men wilde zo mogelijk  de levensavond in eigen vertrouwde plaats doorbrengen. Derhalve werd een plan gesmeed een groot complex te bouwen voor onze senioren die het verdienden.  


 

 

i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld

H. Huisman  2016          

       

 

        

 

 

 

 

 

Auteur:H. Huisman
Trefwoorden:Lemelerveld feestterrein
Periode:1945-2000
Locatie:Lemelerveld