MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Familie aan het Heidepark

Verhaal

Lang, heel lang geleden woonden hier mensen in deze woestenij van moeras, veen en bossen; een schraal en eenzaam bestaan. Elke dag werd er geleefd, van de hand in de tand; melk van een geit of koe. Verder moest er worden rondgekomen met stroperij en zorgen voor brandstof, in geval zich een koude lange winter aan- diende. Men bouwde maar wat, zo rond 1900.

Het  boerderijtje aan de Heideparkweg waar de familie van den Belt woonde. Wie kent het niet als markant punt dat toch bij historiezoekers vragen oproept. Is dit het boerderijtje waar de gebroeders Stappenbeld woonden?

De ouders van B.J. vd Belt kochten toch niet zo maar een woest stuk grond in 1914. Er zal toch iets gestaan hebben dat te koop werd aangeboden? De zandweg op de voorgrond zou wellicht de Heideparkweg kunnen zijn, die nu aansluit op de Grensweg. Voor dit onderkomen de toegangsweg naar wat nu heet de Nieuwstraat. De grond links op de foto ligt hoger dan aan de rechterkant. In een beschrijving wordt vermeld van een zandafgraving voor het ophogen van de Heideparkweg.

Niets was hierover te vinden in de archieven van de gemeente Ommen. Veel historie gegevens kregen wij van de familie B. Grootenhuis-vd Belt, die hier worden weergegeven. Jan Hendrik van den Belt (geboren 08-06-1873) en zijn eega Antje Kleinluchtenbeld (geboren 21-01-1891 te Raalte) kochten deze boerderij onder het postadres Heideparkweg nummer 14 te Ommen rond 1914. Voorheen woonden ze  te  Archem in een boerderij met de naam Potheine. Deze naam is afkomstig van een  stuk grond waar deze boerderij rond 1730 naar is vernoemd. Vaak werd ook de familienaam naar de woning vernoemd waar men geslachtenlang woonde. Na het overlijden van Jan Hendrik (05-06-1950) en zijn echtgenote (18-07-1971) bleef de volgende generatie Berend Jan van den Belt (geboren 06-02- 1915) met zijn echtgenote Catrien van den Belt-Kremer (geboren 10-08-1920) hier wonen. Na hun overlijden (op 09-03-2011 en resp. 10-08-2013) bleef de woning onbewoond.
Boerderij rond 1914

Van zoon Jan vd Belt mochten wij vernemen dat achter hun woning een zandafgraving plaatsvond rond 1960. Het werd gebruikt voor ophoging van de Heideparkweg en de Ommerweg. De foto vertoont het veel lager gelegen weiland  ten opzichte van de weg die voor de woning langs loopt. Het verhaal van Jan vertelt over turfafgraving aan de overkant van de weg in de jaren 1950-1960.

Verteld wordt dat er een voetpad over hun erf liep. Mensen uit het Schanebroek maakten hier gebruik van. Er was van een Grensweg nog geen sprake. Men kwam  over een zandpad door het veen uit op wat nu heet de Zennepweg. Ter hoogte van perceel Cents liep dit naar het huis van vd Belt. Aan de bomenrij is nog te zien waar deze weg gelopen heeft.  Om vervolgens aansluiting te vinden op wat nu heet  de Nieuwstraat. 

Op een oude kaart uit 1859 is te zien hoe de zandweg van Raalte naar  Vilsteren het kanaal van Zwolle/Almelo kruist. De Tweede dwarsweg  is de Vilsterenscheweg, de aloude zandweg van Vilsteren naar Raalte door ons dorp. De Eerste dwarsweg is de weg van Rechteren naar Heino, nu de Dalmsholterweg. Middenonder wordt aangegeven de woning  van Stappenbelt, aan de weg Ommen - Raalte, nu de Heideparkweg. 

De Heideparkweg voor de verharding van 1964. De Heideparkweg werd in 1964 verhard, evenals de Grensweg en de Blikman Kikkertweg. Rechts de boerderij van familie Veldhuis; links de woning van A. Veldhuis in het groen verscholen.  

De prachtige kastanjeboom voor de woning van familie vd Belt. Veel verhalen en legenden zijn aan hem toegeschreven. Een slachtoffer van beroving en gruwelijke moord zou volgens overlevering haar laatste rustplaats vinden tegenover deze reus. Op een steenworp afstand van het ‘Kleine Veen’. Enkele takken als kruis markeerden toen haar graf, generaties lang bekend als de Kruuskoele. 

Tegen een vliegende storm op 1 maart 2008  was hij niet bestand.  In hoeveel fotoboeken zal deze majestueuse boom een ereplaats hebben gekregen?

i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld     
oktober 2017
H. Huisman

 

Auteur:Henk Huisman