MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De beeldhouwer

Verhaal

De beeldhouwer

Een kort verhaal van Henk Huisman.

De Beeldhouwer.

Ergens buiten ons dorp, zonder dat het pad opvalt dat naar zijn enigszins vervallen onderkomen leidt,   leeft naar men zegt - een zonderling - sober in al
zijn doen en laten, maar ontgoocheld  door de zwaar in stemmig zwartgaande omgeving.
Hoop koesterend in een streek te mogen wonen, waar vooroordelen niet meer zouden bestaan, maar toch misstanden in welke vorm dan ook werden in zijn zwarte dauw agglomeratie met de mantel der liefde bedekt.
Hij, de achteraf wonende sjofele beeldhouwer timmerde niet aan de weg om misplaatste opmerkingen te ontlopen, maar met gouden handen riep hij uit dode materie dieren en dingen tot leven. Als grootste werkstuk wilde hij een pronkstuk formeren, een mensfiguur uit een enorm blok basalt, een geschenk voor ons dorp, om ieder er naar te laten kijken en zich er aan te spiegelen. Maanden en jaren beitelden zijn handen aan een mens als homogeen wezen van de Schepper. Langzaam maar zeker werd de klomp
basalt gevormd naar hetgeen de kunstenaar beoogde, een mens van onvergankelijk basalt. Plotseling verstomden de geluiden om zijn schepping vorm te geven, stil tuurde hij voor zich uit alsof er antwoord zou komen over het waarom van zijn geloof en diepe teleurstelling.
Aan zijn vele boeken over kunst was een nieuw  exemplaar toegevoegd waarin vermeld dat na wetenschappelijk onderzoek  is vastgesteld: dat     
zich in basalt van binnenuit rottingsverschijnselen voordoen. Vele… vele nachten heb ik geluisterd, vertelde de zonderling met bevende stem, naar rottend basalt. Als kluizenaar en ontmoedigd man, diep geschokt in zijn rotsvast geloof in zijn mens van basalt.

i.o. 
Historische Werkgroep Lemelerveld

H. Huisman                                                                                                                                                                                                                                              

Auteur:H. Huisman
Locatie:Salland