MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Baldadigheid op het platteland

Verhaal

Baldadigheid, een verschijnsel van alle tijden en plaatsen, niet alleen in grotere plaatsen evenzo in plattelandsdorpen en streken. Rond de Lemelerberg kwamen zaken aan de orde die zelfs de regionale pers ter ore kwam en het ingrijpen van de  'sterke arm' rechtvaardigde.   

De Dalfser Courant vermeldt in zijn oplage van 26 Febr. 1937 een opzienbarend bericht dat er in Lemele een auto uit Raalte werd gemold, waarbij een inzittende zwaar werd gewond. Bij aankomst in Raalte werd aangifte gedaan bij de marechaussee die de zaak aan een grondig onderzoek onderwierp. Ongeveer een week verliep zonder iets over deze zaak te horen, tot het bericht verscheen dat de marechaussee van Raalte het onderzoek opdroeg aan de vermaarde Rijksveldwachter Sneuink te Lemelerveld.

Voor de dader(s) betekende dit geen goed nieuws, de koddebeier ging er met volle kracht tegenaan en meende al snel  aanwijzingen te vinden en verhoorde verschillende verdachten in deze zaak. Een zekere

B. uit Lemele, oud 19 jaar, verstond de kunst te zwijgen als het graf, maar werd toch aangezien als dader. Velen rond zijn persoon zouden elkaar niet verlinken als goede gewoonte op ons platteland.      

Onze ijverige politieman kende manieren om deze zaak tot een goed einde te brengen. De verdachte zal voorzeker zijn gerechte straf beslist niet ontlopen.

Henk Huisman

Bron: Dalfser Courant  

  

Trefwoorden:Lemelerveld
Personen:H. Sneuink
Periode:1930-1940
Digitaliseren Embed
Digitaliseren
Embed